eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Apteka internetowa: zakupy będą bezpieczniejsze?

Apteka internetowa: zakupy będą bezpieczniejsze?

2015-07-13 11:41

Apteka internetowa: zakupy będą bezpieczniejsze?

Apteka internetowa © chuck - Fotolia.com

Z dniem 3 maja 2015 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca br. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych („Rozporządzenie”).

Przeczytaj także: Znikną apteki internetowe?

Od dnia wejścia w życie Rozporządzenia apteki internetowe muszą na stronach internetowych prezentować dane kontaktowe właściwego wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego, ujednolicony dla całej Unii Europejskiej logotyp, a także odnośnik do centralnego rejestru aptek oraz odnośnik do posiadanego zezwolenia na prowadzenie placówki, w formacie PDF.

Zgodnie z Rozporządzeniem zamówienie produktów leczniczych może nastąpić telefonicznie, faksem za pomocą e-maila albo przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie www apteki internetowej. Rozporządzenie dokładnie wskazuje jakie elementy musi zawierać taki formularz na stronie e-apteki, mianowicie: dane identyfikujące aptekę (nazwę, adres, numer telefonu apteki przyjmującej zamówienie, numer aktualnego zezwolenia na jej prowadzenie), dane dotyczące zamawiającego produkty lecznicze (imię i nazwisko albo nazwę i adres, adres poczty elektronicznej – jeżeli dotyczy, numer telefonu kontaktowego), dane dotyczące odbiorcy produktów leczniczych (imię i nazwisko albo nazwę i adres, numer telefonu kontaktowego – jeżeli nie są zgodne z danymi zamawiającego; 4) dane dotyczące zamawianego produktu leczniczego (nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną, liczbę opakowań), a także numer zamówienia, datę, imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówienie. Aby apteka internetowa mogła zrealizować zamówienie produktów leczniczych, wszystkie podane w poprzednim zdaniu dane musza zostać wskazane w formularzu zamówienia. E-apteka musi przechowywać formularz zamówienia przez okres 3 lat, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym złożono zamówienie.

Rozporządzenie dokładnie wskazuje również jakie informacje musi w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych zamieścić na swojej stronie internetowej e-apteka. Mianowicie placówka musi poinformować zamawiających o nazwie, siedzibie przedsiębiorcy, adresie placówki, organie, który wydał zezwolenie na prowadzenie placówki i numerze zezwolenia, cenie zamawianego produktu leczniczego, sposobie zapłaty; kosztach przesyłki oraz terminie i sposobie dostawy, kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy, terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie mają charakter wiążący, minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe, a także o braku zastosowania przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz możliwości zwrotu produktu leczniczego wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ustawie -Prawo farmaceutyczne, tj. wyłącznie z powodu wady jakościowej lub ich niewłaściwego wydania.

fot. chuck - Fotolia.com

Apteka internetowa

E-apteki będą musiały odpowiednio przeorganizować swoje regulaminy i sprawnie zorganizować tryb zwrotu przez konsumentów tylko części zamawianych w e-aptekach produktów, np. suplementów diety, ziół, artykułów do higieny i pielęgnacji, czy kosmetyków.


Jak wskazuje Rozporządzenie, podmiot prowadzący placówkę zajmującą się wysyłkową sprzedażą produktów leczniczych musi również wyznaczyć farmaceutę posiadającego prawo wykonywania zawodu farmaceuty lub technika farmaceutycznego posiadającego dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, który będzie odpowiedzialny za prawidłową realizację sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych.

Osoba taka będzie sprawdzać m.in., czy sposób przygotowania wysyłki i warunki transportu produktów leczniczych zapewniają właściwą identyfikację produktu leczniczego, identyfikację placówki wysyłającej produkt leczniczy, odbiorcy i miejsca dostarczenia produktu leczniczego, zabezpieczenie przed zmieszaniem się produktów leczniczych, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym lub kradzieżą, zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem wysokiej i niskiej temperatury, światła i wilgoci oraz innych niekorzystnych czynników, oraz zabezpieczenie przed wprowadzeniem do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych.

Podmiot prowadzący placówkę zajmującą się wysyłkową sprzedażą produktów leczniczych ma również obowiązek zapewnić pacjentom możliwość kontaktu telefonicznego w godzinach pracy placówki oraz przez dwie godziny po ustalonych godzinach dostaw w zakresie dotyczącym jakości i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego będącego przedmiotem sprzedaży wysyłkowej.

Głównym celem nowego rozporządzenia jest dostosowanie polskiego prawa do ustawodawstwa Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie zapobiegania wprowadzeniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego obrotu i dystrybucji. W praktyce e-apteki będą musiały także odpowiednio przeorganizować swoje regulaminy i sprawnie zorganizować tryb zwrotu przez konsumentów tylko części zamawianych w e-aptekach produktów, np. suplementów diety, ziół, artykułów do higieny i pielęgnacji, czy kosmetyków. Konsumenci musza także pamiętać i przywyknąć do tego, że nie będą mogli odstąpić od umowy i zwrócić produktów leczniczych w terminie 14 dni bez powodu, jak mogli dotychczas zrobić w oparciu o przepisy ustawy o prawach konsumenta. Czy nowe rozporządzenie ułatwi, czy utrudni zakupy w e-aptekach konsumentom? – czas pokaże.

Podstawa prawna:

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2015 roku (Dz.U. 2015, poz. 481)

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: