eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Ryczałtowa kara za umyślne naruszenie praw autorskich niezgodna z Konstytucją

Ryczałtowa kara za umyślne naruszenie praw autorskich niezgodna z Konstytucją

2015-06-24 14:15

Ryczałtowa kara za umyślne naruszenie praw autorskich niezgodna z Konstytucją

TK o karze za umyślne naruszenie autorskich praw majątkowych © fotogestoeber - Fotolia.com

Obowiązek zapłaty trzykrotności wynagrodzenia na rzecz podmiotu uprawnionego z tytułu majątkowych praw autorskich za zawinione naruszenie tychże praw jest niezgodne z ustawą zasadniczą – uznał Trybunał Konstytucyjny. Według TK, ustawodawca, kierując się potrzebą ochrony twórców, wkroczył zbyt głęboko w wolność majątkową podmiotów naruszających w sposób zawiniony autorskie prawa majątkowe.

Przeczytaj także: Naruszenie wizerunku: jakie roszczenia przysługują?

Przepis uznany przez TK za niezgodny z Konstytucją, umożliwiał dochodzenie przez uprawnionego zryczałtowanego odszkodowania, jeżeli inny podmiot w sposób zawiniony naruszył jego autorskie prawa majątkowe. Wysokość odszkodowania została określona jako „trzykrotność stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu”.

Trybunał wskazał, że ustawodawca w prawie autorskim zawarł katalog roszczeń, jakie przysługują uprawnionemu, którego prawa autorskie zostały naruszone. Skuteczne dochodzenie przez uprawnionego tych roszczeń, wiąże się z uszczupleniem majątkowym po stronie podmiotu, który dopuścił się naruszenia. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że zaskarżony przepis narusza zasadę proporcjonalności i stanowi przejaw zbyt daleko idącej ingerencji w wolność majątkową sprawcy naruszenia.

Trybunał przyjął, że w sytuacji bezprawnego i zawinionego naruszenia autorskich praw majątkowych ustawodawca może ingerować w wolność majątkową sprawcy. Kwestionowana regulacja, umożliwiająca dochodzenie zryczałtowanego odszkodowania w wysokości trzykrotności stosownego wynagrodzenia, stanowi wyraz takiej ingerencji.

TK uznał jednak, że niedopuszczalne jest, by uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych uzyskiwał możliwość dochodzenia takiego roszczenia odszkodowawczego, które całkowicie odrywałoby się od wielkości poniesionej przez niego szkody i stanowiło jej wielokrotność. Wprowadzanie odszkodowania zryczałtowanego nie może prowadzić do całkowitego zagubienia proporcji pomiędzy wielkością poniesionej szkody a odszkodowaniem. Tymczasem rozwiązanie zawarte w zaskarżonym przepisie prowadzi do takiej sytuacji. W ocenie Trybunału ustawodawca, kształtując takie roszczenie, zastosował wobec sprawcy naruszenia zbyt dotkliwą sankcję.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: