eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Zmiany w prawie od 1 do 15 lipca 2014 r.

Zmiany w prawie od 1 do 15 lipca 2014 r.

2014-07-24 13:18

Zmiany w prawie od 1 do 15 lipca 2014 r.

Zmiany w prawie od 1 do 15 lipca 2014 r. © Thomas Jansa - Fotolia

Jakie ustawy zostały podpisane przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w I połowie lipca bieżącego roku? Przyjrzyjmy się ich zestawieniu.

Przeczytaj także: Zbiórka publiczna według nowych zasad

Zmiany w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.

W dniu 1 lipca 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 10 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprowadzane regulacje umożliwią osobom posiadającym trudną sytuację ekonomiczną (dłużnikom) na zamianę dotychczas zajmowanych lokali mieszkalnych na lokale o mniejszym metrażu. Zgodnie z nowelizacją koszty remontu lokali w przypadku ich zamiany będą obciążały dokonujących zamiany - żołnierza zawodowego lub osobę niebędącą żołnierzem zawodowym. (Dotychczas koszty remontu kwatery wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz instalacji i urządzeń technicznych należących do ich wyposażenia były pokrywane z dotacji budżetowej).

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Nowelizacja ustawy o ochronie roślin.

W dniu 2 lipca 2014 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin.

Nowelizacja ustawy ogranicza obowiązek wprowadzania na terytorium Polski roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów importowanych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej przez wyznaczone punkty wwozu do materiałów roślinnych, które podlegają obowiązkowej granicznej kontroli fitosanitarnej.

Nowelizacja usuwa także oczywiste błędy terminologiczne, zmieniając brzmienie definicji punktu wwozu - może być nim lotnisko w przypadku transportu powietrznego, port w przypadku transportu morskiego lub rzecznego, stacja w przypadku transportu kolejowego oraz urząd celny, na obszarze właściwości którego następuje przekroczenie śródlądowej granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku innego rodzaju transportu.

Ustawa upoważniła ministra właściwego do spraw rolnictwa do wydania obwieszczenia, w którym ogłosi wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które podlegają kontroli fitosanitarnej oraz wykaz materiałów roślinnych, których wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do określonych stref chronionych jest zabronione, uwzględniając przy tym klasyfikację towarów według kodów taryfy celnej. Ma to na celu ułatwienie organom celnym oraz importerom produktów pochodzenia roślinnego ustalenia, czy produkty pochodzenia roślinnego mogą być wwożone oraz czy podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej – co dotychczas wymagało specjalistycznej wiedzy inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa o rozproszonych w wielu aktach prawnych zasadach wwozu produktów pochodzenia roślinnego.

Ustawa wejdzie w życie 10 sierpnia 2014 roku.

Nowelizacja ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W dniu 2 lipca 2014 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Potrzeba nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego wynika z opublikowanego w dniu 11 lipca 2013 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt K 30/12, zgodnie z którym przepis upoważnienia ustawowego dotyczący określenia opłat za czynności „związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego” traci moc z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku - z dniem 12 lipca 2014 r.

fot. Thomas Jansa - Fotolia

Zmiany w prawie od 1 do 15 lipca 2014 r.

W dniu 1 lipca 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 10 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


W celu zapobieżenia powstaniu luki w prawie oraz zapewnieniu wykonania powyższego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzono do nowelizacji kompleksową regulację dotyczącą opłat za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z nowelizacją ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne będzie regulowała sprawy: 1) krajowego systemu informacji o terenie, 2) organizacji i zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, 3) wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, 4) ewidencji gruntów i budynków, 5) zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, 6) gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 7) rozgraniczania nieruchomości, 8) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz koordynacji sytuowania tych sieci, 9) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 10) uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, 11) ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Ustawa weszła w życie z dniem 12 lipca 2014 roku, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: