eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Ustawa deregulacyjna weszła w życie

Ustawa deregulacyjna weszła w życie

2014-06-04 00:23

Ustawa deregulacyjna weszła w życie

Ustawa deregulacyjna weszła w życie © fotogestoeber - Fotolia.com

W okresie od 16 do 31 maja 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał jedynie trzy ustawy, poniżej krótkie informacje nt. tych nowych przepisów, które niedługo wejdą w życie.

Przeczytaj także: Jak zostać księgowym? Czy certyfikaty księgowego są potrzebne?

Zmiany w ustawie o odpadach.

W dniu 20 maja 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o odpadach.

Nowelizacja dotyczy decyzji wyrażających zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, wydawanych na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy, oraz decyzjach o zamknięciu składowiska odpadów, wydawanych na podstawie art. 54c ust. 1 ustawy o odpadach.

Ustawa określa, iż wymienione decyzje mogą być zmieniane w zakresie:
 1. technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;
 2. harmonogramu działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów oraz
 3. sposobu sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów oraz warunków wykonania tego obowiązku.
Ustawa umożliwia przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wydanych decyzji na inny podmiot, jeśli podmiot ten daje rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z decyzji oraz wyrazi zgodę na przeniesienie praw i obowiązków.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

fot. fotogestoeber - Fotolia.com

Ustawa deregulacyjna weszła w życie

W dniu 30 maja 2014 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.


Zmiany w ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

W dniu 20 maja 2014 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Przedmiotowa ustawa ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2013 r. (P 14/11) stwierdzającego niezgodność art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w zakresie, w jakim wypłata emerytury jest wznawiana od miesiąca, w którym ustała przyczyna powodująca wstrzymanie jej wypłaty, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z urzędu, w warunkach, gdy emerytura nie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP.

Ustawa wprowadza uregulowanie dotyczące wypłaty wstrzymanych świadczeń w sytuacji niemożności ich doręczenia z przyczyn, które nie leżą po stronie organu emerytalnego.

Nowelizacja obejmuje swym zakresem krąg nie tylko emerytów tzw. służb mundurowych, ale również emerytowanych żołnierzy zawodowych, których uprawnienia reguluje ustawa zmieniana w art. 1, zawierająca analogiczne przepisy uznane za niekonstytucyjne, choć nie kwestionowane w orzeczeniu Trybunału. Przyjęte uregulowanie ma więc charakter kompleksowy.

Ustawa zawiera przepis przejściowy, na podstawie którego do wniosków o wznowienie wypłaty świadczeń, złożonych i nierozpatrzonych przed jej wejściem w życie, stosuje się przepisy w nowym brzmieniu.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa o dostępie do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

W dniu 30 maja 2014 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Ustawa dotyczy zawodów związanych z rynkiem finansowym oraz zawodów technicznych i transportowych.

Na zasadach określonych w ustawie, deregulacji, która nie oznacza rezygnacji z wymogów wobec osób wykonujących dany zawód, podlegają następujące zawody związane z:
 1. kierowania robotami budowlanymi oraz projektowaniem - zawody urbanisty i architekta,
 2. prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
 3. doradztwem podatkowym,
 4. badaniem sprawozdań finansowych - biegli rewidenci,
 5. prowadzeniem działalności agenta ubezpieczeniowego, brokera ubezpieczeniowego łub reasekuracyjnego oraz aktuariusza,
 6. obsługą celną - agenci celni,
 7. prowadzeniem gier hazardowych - osoby przyjmujące zakłady wzajemne i osoby prowadzące kolektury gier liczbowych,
 8. wyceną pojazdów (rzeczoznawcy) i diagnostyką,
 9. transportem lotniczym - licencjonowany personel lotniczy oraz radiooperatorzy pokładowi,
 10. ruchem kolejowym w metrze,
 11. wykonywaniem prac podwodnych - zawody: nurka, kierownika prac podwodnych oraz operatora systemów nurkowych,
 12. żeglugą krajową i rybołówstwem morskim.
Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: