eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Skuteczność wypowiedzenia umowy a błędne pouczenie

Skuteczność wypowiedzenia umowy a błędne pouczenie

2012-05-04 00:30

Skuteczność wypowiedzenia umowy a błędne pouczenie

Błędne pouczenie a nieważność oświadczenia pracodawcy © Iurii Sokolov - Fotolia.com

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Pracownik może bowiem w ciągu 7 dni od doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę wnieść do sądu pracy odwołanie od tej decyzji.
Pytanie: W oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca wskazał niewłaściwy adres sądu pracy, do którego pracownik może złożyć odwołanie, oraz dał niewłaściwą pieczątkę z adresem zakładu pracy. W zakładzie działają bowiem dwie firmy - pracownik ma zawartą umowę o pracę z podmiotem o nazwie X, a umowę o pracę wypowiedział mu podmiot o nazwie Y. Czy takie rozwiązanie stosunku pracy jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa? Czy inny podmiot może podpisać zwolnienie i wskazać adres sądu pracy, który w ogóle nie istnieje?

Odpowiedź: Opisane w pytaniu oświadczenie woli pracodawcy w przedmiocie wypowiedzenia pracownikowi stosunku pracy zawiera niewątpliwie uchybienia, ale nie skutkują one nieważnością wypowiedzenia.

Błędne pouczenie nie powoduje nieważności oświadczenia pracodawcy

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Pracownik może bowiem w ciągu 7 dni od doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę wnieść do sądu pracy odwołanie od tej decyzji.

W doktrynie i orzecznictwie prawa pracy przyjmuje się, że pouczenie o prawie do wniesienia odwołania do sądu ma charakter tylko instrukcyjny. Nie może więc stanowić podstawy do roszczenia podważającego zgodność z prawem samego oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę, może natomiast uzasadniać rozpatrzenie odwołania pracownika wniesionego (wskutek błędnego pouczenia) po terminie.

fot. Iurii Sokolov - Fotolia.com

Błędne pouczenie a nieważność oświadczenia pracodawcy

Niewłaściwa pieczątka firmy nie przesądza o nieważności wypowiedzenia

Zdaniem SN błędne pouczenie może uzasadnić przekroczenie terminu na odwołanie

Brak pouczenia pracownika przez pracodawcę o prawie odwołania się od wypowiedzenia oraz o terminie dokonania tej czynności może stanowić okoliczność usprawiedliwiającą jego przekroczenie (wyrok Sądu Najwyższego z 23 listopada 2000 r., sygn. akt: I PKN 117/00, publ.: OSNAPiUS z 2002 r. nr 13, poz. 304).

A zatem zgodnie z powyższym wskazanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu błędnego adresu sądu pracy nie powoduje nieważności wypowiedzenia.

Niewłaściwa pieczątka firmy nie przesądza o nieważności wypowiedzenia

Drugim uchybieniem, do jakiego doszło podczas sporządzania oświadczenia o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę, był fakt przystawienia na oświadczeniu pieczątki innej firmy niż ta, która była pracodawcą zwalnianego pracownika. Warto jednak zauważyć, że za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką lub inna wyznaczona do tego osoba. W takim przypadku istotne jest, kto podpisał dokument (oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy) oraz jaki był zamiar tej osoby.

Jeżeli osoba podpisująca wypowiedzenie miała umocowanie do działania w imieniu pracodawcy w zakresie prawa pracy w firmie X, w której zatrudniony był pracownik oraz jeżeli działała z zamiarem rozwiązania stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a firmą X, w takiej sytuacji należy przyjąć, że mimo przystawienia na piśmie niewłaściwej pieczęci wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę było skuteczne, a tym samym rozpoczęło bieg obowiązującego pracownika okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna:
  • art. 31 § 1, art. 30 § 5, art. 264 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

oprac. : Anna Telec / KadryOnline

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.