eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rozliczenie czasu pracy a 5-dniowy tydzień pracy

Rozliczenie czasu pracy a 5-dniowy tydzień pracy

2010-06-03 00:31

Aby ustalić, czy nie doszło na naruszenia zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy konieczna jest znajomość wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Wartość ta pozwoli ustalić liczbę dni wolnych od pracy, która gwarantuje zachowanie zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.
Pytanie: Jak obliczyć przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym (przyjmując rok kalendarzowy 2009)? Ile minimum dni wolnych w ciągu roku powinno udzielić się pracownikowi z tego tytułu, żeby nie doszło do przekroczenia przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?

Jakie są konsekwencje przekroczenia 5-dniowego tygodnia pracy i kiedy można ocenić, że do niego doszło, czy na koniec okresu rozliczeniowego? Czy można to przekroczenie zrekompensować w następnym okresie rozliczeniowym?
Czy powstanie nadgodzin średniotygodniowych zawsze będzie oznaczało przekroczenie 5-dniowego tygodnia pracy?


Odpowiedź: Do stwierdzenia, czy nie doszło do naruszenia zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy konieczna jest znajomość wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym.

1. Istotna jest ilość dni wolnych od pracy

Aby ustalić, czy nie doszło na naruszenia zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy konieczna jest znajomość wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Wartość ta pozwoli ustalić liczbę dni wolnych od pracy, która gwarantuje zachowanie zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:
  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
Ponadto każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Zgodnie z powyższym pracownicy objęci 12-miesięcznym okresem rozliczeniowym, od stycznia do grudnia 2009 r., mieli do przepracowania 2024 godziny [(952 tyg. x 40 godz. + 1 dzień x 8 godz.) - (8 dni x 8 godz.) = 2.024 godz.].

Po podzieleniu przez 8 liczby godzin, do przepracowania których obowiązani byli pracownicy w ramach obowiązującego ich okresu rozliczeniowego, pracodawca uzyskuje liczbę dni pracy w okresie rozliczeniowym. W 2009 r. było zatem 253 dni pracy.

Po odjęciu tej liczby od liczby wszystkich dni kalendarzowych przypadających w okresie rozliczeniowym otrzymuje się liczbę dni wolnych, które powinny zostać pracownikom zapewnione w ramach przyjętego na dany okres rozliczeniowy rozkładu czasu pracy. A zatem w 2009 r. pracodawca powinien był udzielić pracownikom 112 dni wolnych od pracy.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: