eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Umowa o dzieło

Umowa o dzieło

2004-01-09 12:42

Prawie każdemu z nas zdarzyło się pracować na podstawie umowy o dzieło i pewnie zastanawialiśmy się czym różni się ona od częściej stosowanej umowy zlecenia czy zwykłej umowy o pracę. Umowa o dzieło, podobnie jak umowa zlecenie, jest jedną z umów, na podstawie której może być świadczona praca, a ponieważ jej zawarcie nie rodzi po stronie pracodawcy obowiązków wynikających z przepisów kodeksu pracy (urlopy, odprawy, zasiłki chorobowe, itp.), często pracodawcy zamiast umowy o pracę podpisują bądź umowę zlecenie, bądź umowę o dzieło, do których to umów stosujemy wyłącznie przepisy prawa cywilnego.
Ponieważ umowa zlecenie szerzej opisana została w innym miejscu naszego serwisu, tu przyjrzyjmy się bliżej umowie o dzieło. Umowa o dzieło została uregulowana w art. 627 - 646 K.C.

Poprzez zawarcie tej umowy wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, tj. do uzyskania pewnego wyniku swych działań, a zamawiający do wypłaty wynagrodzenia. Świadczenia te są ze sobą powiązane w ten sposób, że umowa przybiera postać umowy wzajemnej. Wysokość wynagrodzenia powinna być określona w umowie, choć nie koniecznie kwotowo, bowiem w umowie można wskazać także podstawy do ustalenia podstawy wysokości wynagrodzenia. W braku powyższych zapisów zwykle należeć nam się będzie jako wykonawcy wynagrodzenie za tego rodzaju dzieło, a gdy tej wysokości ustalić nie można wynagrodzenie odpowiadające nakładowi pracy oraz innym poniesionym nakładom.

Umowa o dzieło jest umową rezultatu, a zatem wykonawca dzieła odpowiada za rezultat swej pracy. Pamiętajmy, że ważne jest aby wykonawca wykonał dzieło zgodnie ze sposobem i terminem określonym w umowie. W przeciwnym wypadku zamawiający ma prawo wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonania dzieła i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić, bądź powierzyć wykonanie poprawek, albo dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt przyjmującego zamówienie - wykonawcy.

Podatek od umowy o dzieło
Zaliczkę na podatek dochodowy pobiera się w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów oraz (gdy zleceniobiorca z tytułu umowy o dzieło podlega ubezpieczeniom społecznym) pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Generalnie koszy uzyskania przychodów wynoszą 20% uzyskanego przychodu, pomniejszonego o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (w celu ustalenia kosztów najpierw pomniejsza się przychód o składki, a następnie oblicza się od tej podstawy 20%). Jeśli z tytułu umowy o dzieło osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym, koszty te wynoszą 20% przychodu.

W przypadku korzystania przez zleceniobiorcę z praw autorskich i praw pokrewnych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) tzn. gdy konkretne dzieło ma charakter działalności twórczej, koszty uzyskania przychodów mogą być podwyższone do 50%.

Ubezpieczenia społeczne od umów o dzieło
Umowa o dzieło zawarta z innym podmiotem niż pracodawca nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym (obowiązkowym ani dobrowolnym), tak samo, gdy umowa ta jest jedynym naszym źródłem dochodu.

Jeżeli jednak zawarliśmy umowę o dzieło z pracodawcą z którym pozostajemy w stosunku pracy lub jeżeli w ramach tej umowy (umowy o dzieło) wykonujemy pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostajemy w stosunku pracy, to w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uważani będziemy za pracownika i powstanie konieczność opłacenia składek od łącznego przychodu z umowy o pracę i od przychodów z umowy o dzieło.

oprac. : MostWanted!

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Umowa zlecenie

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.