eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Umowa ubezpieczenia i jej znaczenie dla przedsiębiorców

Umowa ubezpieczenia i jej znaczenie dla przedsiębiorców

2019-03-01 08:55

Umowa ubezpieczenia i jej znaczenie dla przedsiębiorców

Ubezpieczenie przydatne w biznesie © Sergey Nivens - Fotolia.com

Działalność gospodarcza prowadzona przed przedsiębiorcę obarczona jest ryzykiem spowodowanym zajściem nieprzewidzianych okoliczności losowych. Mogą one spowodować zachwianie stabilności finansowej przedsiębiorstwa, jego bytu jak również zagrozić dalszemu jej funkcjonowaniu.
Są pewne grupy zawodowe, których przepisy prawa obligują do posiadania ubezpieczenia np. architekt, notariusz, rzeczoznawca majątkowy. Omówmy jednak tutaj aspekt ubezpieczeń dobrowolnych.

Ryzykowna gra?


Największym ryzykiem dotknięte są finanse Spółki, jej majątek, kadra, środki niematerialne czy po prostu dobre imię. Dla takich jak te potrzeb zakłady ubezpieczeń społecznych działające na terytorium RP stworzyły szeroki katalog ofert obejmujące ubezpieczenia zarezerwowane dla klientów prowadzących zarówno małe jak i średnie przedsiębiorstwa.

Przede wszystkim – wiedza


Każdy z przedsiębiorców ma możliwość wolnego wyboru między rodzajem ubezpieczenia i jego zakresem ochrony. Dowolność zawarcia umowy ubezpieczeniowej działa w obie strony, oznacza to, że zakład ubezpieczeniowy nie ma obowiązku zawarcia takiej umowy, jeżeli dostrzega jakiekolwiek ryzyko po stronie przedsiębiorcy.

Ważnym jest, aby przed zawarciem takiej umowy dokonać przeglądu i analizy potrzeb ubezpieczonego oraz zakresu świadczonej ochrony. Przedsiębiorca, który zna swoje przedsiębiorstwo i zna możliwości swojej branży - ma mniejsze szanse na rozczarowanie z wybranego produktu ubezpieczeniowego.

fot. Sergey Nivens - Fotolia.com

Ubezpieczenie przydatne w biznesie

Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw najczęściej dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.


Pomoc w razie kłopotów


Celem ubezpieczenia jest zapewnienia gwarancji dla małych i średnich przedsiębiorstw wypłaty określonego świadczenia pieniężnego w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego które to skutkuje szkodą w mieniu ubezpieczonego bądź jego odpowiedzialnością w stosunku do osób trzecich.

Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw może przybierać różną postać, najczęściej dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu możemy objąć ochroną własność i inne prawa majątkowe – czyli składniki stanowiące aktywa przedsiębiorstwa np. poprzez ubezpieczenie ich od ognia, zalania, kradzieży, etc. Z drugiej strony jest również ubezpieczeniem przed powstaniem lub powiększeniem pasywów obciążających majątek (mienie) ubezpieczającego - ubezpieczenie OC.

Sprawdź wyłączenia


Warto zaznaczyć, iż ubezpieczenie posiada również wyłączenia przy których ubezpieczenie nie obejmuje określonego rodzaju szkód w określonych w umowie składnikach mienia, jak i powstałych w wyniku określonych zdarzeń. Warto zatem czytać postanowienia umowne, OWU z których wynikają te wyłączenia, aby mieć wiedzę o ich zakresie. Umowa ubezpieczenia należy do umów szczególnego zaufania, a jej postanowienia oraz postanowienia OWU ubezpieczyciela powinny być do tego jasne, zrozumiałe i jednoznaczne, aby ubezpieczający przed jej zawarciem miał świadomość ryzyk, które nie są objęte ubezpieczeniem oraz przesłanek, które ograniczają lub wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Charakter umowy ubezpieczenia


W obrocie gospodarczym umowa ubezpieczeniowa ma charakter umowy adhezyjnej. Oznacza to, że do jej zawarcia dochodzi poprzez przystąpienie do jej realizacji, a warunki jej obowiązywania zostały już znacznie wcześniej ustalone pomiędzy stronami.
WAŻNE: Kształt umowy określany jest na specjalnym wzorcu umownym, występującym najczęściej pod postacią ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).

Zawarcie umowy


Zawierając umowę ubezpieczenia wnikliwie zapoznajmy się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, jeśli je akceptujemy to składamy podpis pod spodem.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie złożonego przez podmiot specjalnego wniosku, w którym określamy:
  • przedmiot ubezpieczenia, który chcielibyśmy otrzymać;
  • rodzaj prowadzonej działalności;
  • potencjalne ryzyka wiążące się przedmiotem działalności.

Wszystkie te elementy składają się w okresie późniejszym na koszt zakupu ubezpieczenia oraz wysokość składki ubezpieczeniowej.

Dokumentem potwierdzającym fakt zawarcia umowy ubezpieczeniowej jest polisa ubezpieczeniowa. Treść polisy zawiera podstawowe dane odnoszące się do naszego ubezpieczenia, wskazanie wysokości sumy ubezpieczenia, oznaczenie stron ubezpieczającego i ubezpieczonego. Należy jednak pamiętać, że brak wystawienia polisy i jej doręczenia - nie przesądza o nie zawarciu umowy.

Odstąpienie od umowy


WAŻNE: Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny art. 812 k.c. - Przedsiębiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczeniowej.

Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy a do zawarcia umowy doszło zbyt pochopnie, przedsiębiorca ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 7 dni. Przy takim odstąpieniu od umowy, zgoda zakładu ubezpieczeń nie jest konieczna.

Po złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez przedsiębiorcę, umowa zostaje rozwiązana. Swojej decyzji ubezpieczony nie musi uzasadniać. Pozostaje jedynie kwestia obowiązkowej zapłaty za składki w okresie, w którym umowa była aktywna, a więc obejmowała swoją ochroną ubezpieczeniową.

Przedsiębiorco, pamiętaj!
Jeśli masz do rozstrzygnięcia ważną dla Ciebie i Twojej firmy kwestię prawną, warto poradzić się profesjonalnego prawnika. Od teraz czytelniczy portalu eGospodarka.pl mogą korzystać z telefonicznych porad prawnych z 10% rabatem.

Zadzwoń: 📞 22 270 08 42 i poznaj Availo Prawo Direct

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: