eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Staż bezrobotnych a obowiązki pracodawcy

Staż bezrobotnych a obowiązki pracodawcy

2009-01-30 14:06

Dzięki stażom dla osób bezrobotnych pracodawcy zyskują pracowników bez konieczności nawiązywania z nimi stosunku pracy i ponoszenia kosztów związanych z wynagrodzeniem. Ponadto mają możliwość sprawdzenia przydatności zawodowej stażystów pod kątem ich ewentualnego zatrudnienia po zakończeniu stażu.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: „ustawa”), staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy lecz bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Organizacja stażu

Szczegółowe zasady organizowania staży dla bezrobotnych określa rozporządzenie MGiP z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (dalej: „rozporządzenie). W myśl § 3 ust. 1 rozporządzenia, pracodawca, który decyduje się przyjąć stażystę, winien jest złożyć do właściwego starosty wniosek o zorganizowanie stażu zawierający w szczególności:
  • własne dane, uwzględniające: nazwę lub imię i nazwisko, adres, telefon i faks, e-mail, formę prawną, rodzaj prowadzonej działalności, datę rozpoczęcia działalności, liczbę pracowników, NIP, REGON, imię i nazwisko osoby reprezentującej pracodawcę,
  • liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotny będzie odbywać staż,
  • imię i nazwisko, stanowisko oraz wykształcenie opiekuna bezrobotnego,
  • proponowany okres odbywania stażu, nie krótszy jednak niż 3 miesiące,
  • opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu, w tym nazwa zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań zawodowych,
  • wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu.

Warto przy tym zauważyć, że pracodawca ma prawo imiennie wymienić we wniosku osobę, którą zamierza przyjąć na staż. Po złożeniu wniosku pozostaje tylko oczekiwanie na odpowiedź, której starosta musi udzielić w ciągu miesiąca (§ 4 rozporządzenia).

Umowa

Pozytywne rozpatrzenie wniosku owocuje podpisaniem umowy, której stronami są pracodawca i starosta. W dokumencie tym pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia należytej realizacji stażu, według programu ustalonego w umowie, który powinien uwzględniać predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego (art. 53 ust. 4 ustawy). Ponadto, zgodnie z § 6 rozporządzenia, umowa powinna zawierać:

 

1 2 3

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.