eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2015 › poz. 1431

Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1431

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

 • Organ wydający MIN. ŚRODOWISKA
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2015-09-21
 • Data wydania 2015-09-07
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2015 - wszystkie pozycje z dnia 2015-09-21

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1435

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2015 r. w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1434

  Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1433

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1432

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1431

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1430

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1429

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1428

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków oraz zawierania umów o świadczenie specjalistycznych usług wojskowych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1427

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1426

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1425

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wykazu, obszarów i map regionów pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1424

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1423

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: