eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zwolnienie pracownika na skutek niezdolności do pracy

Zwolnienie pracownika na skutek niezdolności do pracy

2012-05-23 13:14

Zwolnienie pracownika na skutek niezdolności do pracy

Zwolnienie pracownika © VIPDesign - Fotolia.com

Pracownik, który przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym, może zostać zwolniony bez zachowania okresu wypowiedzenia. Dowiedz się jakie warunki muszą zaistnieć aby takie zwolnienie pracownika nie zostało podważone w sądzie pracy.

Przeczytaj także: Brak kodu na zwolnieniu lekarskim pracownika

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
  • dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.
Pracodawca cofa „dyscyplinarkę”

W sprawie rozpatrywanej przez sąd pracownik przebywał 182 dni na zwolnieniu lekarskim, a następnie miał starać się o świadczenie rehabilitacyjne. Po upływie okresu zwolnienia lekarskiego nie stawił się jednak w pracy, a pracodawca potraktował to jako nieusprawiedliwioną nieobecność i zwolnił pracownika dyscyplinarnie. Pracownik uzyskał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, zatem w okresie kiedy został zwolniony dyscyplinarnie, był objęty ochroną przed zwolnieniem. Zwolnienie dyscyplinarne okazało się więc bezprawne.

fot. VIPDesign - Fotolia.com

Zwolnienie pracownika

Zwolnienie pracownika na skutek niezdolności do pracy

Pracodawca wystosował do pracownika pismo cofające dokonane rozwiązanie umowy o pracę z prośbą o wyrażenie zgody przez pracownika na to cofnięcie, zaznaczając jednocześnie, że brak odpowiedzi w terminie 3 dni potraktuje jako jego zgodę. Pracownik nie odpowiedział na pismo, ale po kilku dniach wystąpił o udzielenie urlopu wypoczynkowego. Następnie pracodawca rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem z powodu niezdolności do pracy pracownika wskutek choroby, po upływie okresów tej niezdolności określonych w Kodeksie pracy.

Zgoda pracownika może być domniemana

Pracownik wniósł pozew do sądu o odszkodowanie za bezprawne zwolnienie dyscyplinarne, dokonane przez pracodawcę za pierwszym razem. Sąd nie podzielił stanowiska pracownika. Uznał, że wystąpienie o urlop wypoczynkowy stanowiło domniemaną zgodę pracownika na cofnięcie przez pracodawcę oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.

Ważne
Niejednoznaczne zachowanie pracownika, np. dorozumianą zgodę na wycofanie przez pracodawcę dyscyplinarki, możesz interpretować na swoją korzyść.

Podstawa prawna:
  • Art. 53 Kodeksu pracy,
  • Wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt I PK 7/11.


Więcej porad niezbędnych w zarządzaniu spółką, omówienia najnowszych orzeczeń, dzięki którym nie popełnisz kosztownych błędów w Twojej firmie, znajdziesz w biuletynie Spółka z o.o. Serwis prawny Zarządu.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: