eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Okresowe badania lekarskie a obowiązki pracodawcy

Okresowe badania lekarskie a obowiązki pracodawcy

2010-09-03 13:00

Pracownik podlega obowiązkowo okresowym badaniom lekarskim, których celem jest ustalenie zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Badania kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub istnienie takich przeciwwskazań.

Przeczytaj także: Badania lekarskie obowiązują także wiceprezesa

Pytanie: Pani zatrudniona na stanowisku sprzątaczki w szkole podstawowej po wykonaniu okresowych badań lekarskich dostarczyła zaświadczenie lekarskie o treści: " zatrudniona na stanowisku sprzątaczka praca na wys. do 1 m i ograniczenie dźwigania poniżej 5 kg". Jak, przy takich ograniczeniach, ma nadal pracować na stanowisku sprzątaczki?

Odpowiedź: Jeżeli pracownica miałaby wykonywać czynności, które zostały zabronione w orzeczeniu lekarskim, pracodawca nie może dopuścić jej do pracy.

Pracownik podlega obowiązkowo okresowym badaniom lekarskim, których celem jest ustalenie zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Badania kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub istnienie takich przeciwwskazań.

Pracownik lub pracodawca, który nie godzi się z treścią wydanego zaświadczenia może wystąpić, w ciągu 7 dni od dnia wydania zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Wydane na jego podstawie orzeczenie lekarskie jest ostateczne.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, jeżeli warunki jej wykonywania nie odpowiadają zaleceniom lekarza zawartym w orzeczeniu. Zatem w przypadku, gdy z uwagi na rodzaj czynności składających się na dany rodzaj pracy, pracownik nie może świadczyć dotychczasowej pracy z powodu przeciwwskazań zdrowotnych, istnieje uzasadniona podstawa do wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.

Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia istnieje tylko wtedy, gdy niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy jest skutkiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W pozostałych przypadkach utrata zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku nie obliguje pracodawcy do zapewnienia pracownikowi innego rodzaju pracy i może stanowić przyczynę rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę.

Podstawa prawna:
  • art. 229 § 2 i § 4, art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • § 5 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 69, poz. 332).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: