eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rodzina zastępcza a urlop wychowawczy

Rodzina zastępcza a urlop wychowawczy

2010-02-04 12:22

Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje zarówno rodzicom dziecka, jak i opiekunom, którzy przyjęli dziecko na wychowanie. Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzice zastępczy są opiekunami prawnymi dla dziecka.

Przeczytaj także: Urlop wychowawczy także dla prowadzących firmy

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: Pracownica została ustanowiona rodziną zastępczą dla trojga dzieci. Wykorzystała urlop na zasadach urlopu macierzyńskiego oraz bezpośrednio po macierzyńskim urlop wypoczynkowy, który zakończy się 14 grudnia 2009 r. Najmłodsze dziecko 4 lata ukończy 27 czerwca 2010 r. Czy na okres od 14 grudnia 2009 r. do 27 czerwca 2010 r. pracownicy przysługuje urlop wychowawczy?

Jeżeli pracownica legitymuje się co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy, to może skorzystać z urlopu wychowawczego.

Z urlopu wychowawczego może skorzystać pracownik posiadający co najmniej 6-miesięczny okres zatrudnienia (chodzi tu o tzw. ogólny staż pracy), który zamierza sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje zarówno rodzicom dziecka, jak i opiekunom, którzy przyjęli dziecko na wychowanie. Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzice zastępczy są opiekunami prawnymi dla dziecka. Nie ma zatem przeszkód, aby pracownica, która zaopiekowała się dziećmi w charakterze rodziny zastępczej, skorzystała z urlopu wychowawczego.

Urlop wychowawczy udzielany jest na okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia (z urlopu w dłuższym wymiarze mogą korzystać rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych). Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego na pisemny wniosek pracownika złożony nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu. W razie niedotrzymania tego terminu pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 2 tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu pracownica zamierzająca skorzystać z urlopu wychowawczego na najmłodsze dziecko powinna wystąpić do pracodawcy z odpowiednim wnioskiem wskazując w nim datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu. Pracodawca będzie obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy i udzielić urlopu wychowawczego na okres wskazany we wniosku, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia, tj. do 27 czerwca 2010 r.

Podstawa prawna:
  • art. 186 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • art. 72 ust. 1 i ust. 9 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362),
  • § 1, § 2 ust. 1 pkt 1, § 3 ust. 1, ust. 2, ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. z 2003 r. nr 230, poz. 2291).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: