eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Rekompensata za mienie zabużańskie dla szerszego grona poszkodowanych

Rekompensata za mienie zabużańskie dla szerszego grona poszkodowanych

2014-02-06 00:32

Rekompensata za mienie zabużańskie dla szerszego grona poszkodowanych

Jakie zmiany w prawie w lutym 2014? © MK-Photo - Fotolia.com

W dniu 3 lutego 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 4 lutego Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r. W dniu 3 lutego 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał również ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Przeczytaj także: Rekompensata za mienie zabużańskie

Można nadal starać się o rekompensatę za tzw. mienie zabużańskie

W dniu 3 lutego 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Znowelizowana ustawa wprowadza zmianę w zakresie dotychczasowego wymogu zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r., bowiem wprowadzona zostaje przesłanka miejsca zamieszkania na Kresach wschodnich, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi przed 1 września 1939 r. Pozwala to na potwierdzenie prawa do rekompensaty w przypadku tych osób, które z różnych przyczyn przed dniem 1 września 1939 roku przeprowadziły się na tereny znajdujące się w obecnych granicach państwa polskiego pozostawiając na Kresach wschodnich nieruchomości, i nie mogły w późniejszym czasie powrócić do pierwotnego miejsca zamieszkania.

W ustawie przyznano także prawo do rekompensaty osobom, którym tego prawa odmówiono, ponieważ nie spełniały warunku zamieszkania w dniu 1 września 1939 r. na terytorium państwa polskiego. Ustawa stworzyła zatem podstawę do wznowienia postępowania w tego rodzaju sprawach. Ponadto prawo do rekompensaty przyznano osobom, które do tej pory nie złożyły wniosku o przyznanie rekompensaty w terminie przewidzianym w ustawie z 2005 r. Prawa wynikające ze zmian zawartych w ustawie nowelizującej przyznano również spadkobiercom osób uprawnionych.

Osoby, którym odmówiono potwierdzenia prawa do rekompensaty z powodu niespełnienia wymogu zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r. na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą ponownie złożyć wniosek o potwierdzenie prawa do rekompensaty w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

fot. MK-Photo - Fotolia.com

Jakie zmiany w prawie w lutym 2014?

W dniu 3 lutego 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


Polscy naukowcy i specjaliści mogą brać udział w przedsięwzięciach EUMETSAT

W dniu 4 lutego Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r.

EUMETSAT to organizacja międzyrządowa powołana w roku 1986 przez 16 krajów europejskich. Jej głównym zadaniem jest budowa, obsługa i eksploatacja europejskiego systemu operacyjnych satelitów meteorologicznych, a podstawą jej funkcjonowania jest Konwencja w sprawie ustanowienia EUMETSAT z 1983 r., która weszła w życie w roku 1986.

W 2009 r. Polska przystąpiła do Konwencji na pełnych prawach kraju członkowskiego UE, jednak dotychczas nie była stroną Protokołu o przywilejach i immunitetach EUMETSAT. Ratyfikacja Protokołu oznacza m.in. że polscy naukowcy i specjaliści będą mogli brać udział w kursach i stażach zagranicznych organizowanych przez EUMETSAT, a polscy przedsiębiorcy mają prawo do brania udziału w przetargach na rzecz tej organizacji.

Zmiany w przepisach dotyczących ustroju sądów wojskowych

W dniu 3 lutego 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał również ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych. Nowelizacja jest wynikiem dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2013 r. (sygn. Akt K 27/12).

Zakwestionowany przez TK przepis upoważniający nie zawierał żadnych wskazówek dla Ministra Obrony Narodowej koniecznych do uwzględnienia przy wydaniu rozporządzenia, co oznaczało, że minister mógł swobodnie i w nieograniczony sposób tworzyć i znosić sądy, oraz określać obszary ich właściwości. Nowelizacja uzupełnia przepisy wskazując kryteria, jakimi Minister Obrony Narodowej powinien się kierować przy wydawaniu rozporządzeń o utworzeniu lub zniesieniu sądów, tj. zapewnienie racjonalnej organizacji sądownictwa wojskowego przez dostosowanie liczby sądów, ich wielkości i obszarów właściwości do rozmieszczenia Sił Zbrojnych, realizującej zasadę dostępu do sądu i uwzględniającej ekonomię postępowania sądowego, w celu zagwarantowania realizacji prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, a także biorąc pod uwagę potrzeby Sił Zbrojnych w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Nowelizacja uchyla również przepisy, umożliwiające tworzenie – w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – sądów innych niż okręgowe sądy wojskowe i wojskowe sądy garnizonowe, ponieważ obowiązujące przepisy nie regulują struktury takich sądów, zasad ich podporządkowania czy zakresów właściwości.

Ustawa wejdzie w życie po 2 miesiącach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: