eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneM.P.rok 1969Nr 052 › poz. 408

Monitor Polski z 1969 r. Nr 052, poz. 408

Zarządzenie Ministra Finansów i Przewodniczącego Państwowej Komisji Cen z dnia 22 listopada 1969 r. w sprawie wyceny, ewidencji i rozliczeń przedmiotów o charakterze środków trwałych, nabytych lub wytworzonych ze środków pozainwestycyjnych w toku prac nad rozwojem nauki i techniki.

 • Organ wydający MIN. FINANSÓW PRZEW. PAŃSTWOWEJ KOMISJI CEN
 • Status aktu prawnego uchylony
 • Data wydania 1969-11-22
 • Data wejścia w życie 1969-12-19
 • Data obowiązywania 1969-12-19
 • Treść

Monitor Polski - rok 1969, nr 052 - wszystkie pozycje

 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 052, poz. 419

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 grudnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionej Polskiej Normy.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 052, poz. 418

  Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 4 grudnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 052, poz. 417

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 052, poz. 416

  Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 3 grudnia 1969 r. w sprawie organizowania i prowadzenia publicznej działalności sportowej.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 052, poz. 415

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 4 grudnia 1969 r. w sprawie zezwolenia na zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 052, poz. 414

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 29 listopada 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i wykorzystania funduszu za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne w przedsiębiorstwach doświadczalnych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 052, poz. 413

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie oznaczania numerami statystycznymi chorób, urazów i przyczyn zgonów.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 052, poz. 412

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 grudnia 1969 r. Wytyczne w sprawie zużytkowania kredytów budżetowych na zwalczanie alkoholizmu.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 052, poz. 411

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 grudnia 1969 r. w sprawie szczegółowych wytycznych o rejestracji i sprawozdawczości chorób zawodowych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 052, poz. 410

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1969 r. w sprawie przesunięcia niektórych agend oraz aktywów i pasywów między Narodowym Bankiem Polskim i Bankiem Rolnym.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 052, poz. 409

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1969 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zaangażowania nakładów inwestycyjnych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 052, poz. 408

  Zarządzenie Ministra Finansów i Przewodniczącego Państwowej Komisji Cen z dnia 22 listopada 1969 r. w sprawie wyceny, ewidencji i rozliczeń przedmiotów o charakterze środków trwałych, nabytych lub wytworzonych ze środków pozainwestycyjnych w toku prac nad rozwojem nauki i techniki.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 052, poz. 407

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie bilansowania i rozdzielnictwa materiałów.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 052, poz. 406

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 8 listopada 1969 r. w sprawie rozporządzania przedmiotami o charakterze środków trwałych, nabytymi lub wytworzonymi ze środków pozainwestycyjnych w toku prac nad rozwojem nauki i techniki.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 052, poz. 405

  Zarządzenie nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1969 r. w sprawie zakresu działania Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z tytułu koordynacji międzyresortowej.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: