eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrawoAkty prawneM.P.rok 1969Nr 036 › poz. 277

Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 277

Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. zmieniająca uchwałę o podatku dochodowym od spółdzielczości.

 • Organ wydający RADA MINISTRÓW
 • Status aktu prawnego uchylony
 • Data wydania 1969-08-11
 • Data wejścia w życie 1969-08-23
 • Data obowiązywania 1969-08-23
 • Treść

Monitor Polski - rok 1969, nr 036 - wszystkie pozycje

 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 300

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 299

  Obwieszczenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 23 czerwca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 298

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1969 r. o zatwierdzeniu zmian w normach szacunkowych dla ustalania wartości budynków podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 297

  Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 25 lipca 1969 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu wydanych przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów obowiązujących aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 296

  Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 lipca 1969 r. w sprawie kontroli stanu zdrowia osób uprawiających w sposób zorganizowany ćwiczenia ruchowe.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 295

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 sierpnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 294

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 293

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 292

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 291

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 290

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 289

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 288

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 2 sierpnia 1969 r. w sprawie organizacji wynajmowania pokoi gościnnych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 287

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1969 r. w sprawie potrącania należności pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych z wynagrodzeń pracowników.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 286

  Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 sierpnia 1969 r. w sprawie zmiany zasad i warunków umów o wykonanie obiektów budownictwa oraz zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za te obiekty.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 285

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 28 czerwca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 284

  Zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1969 r. o zakresie działania Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z tytułu koordynacji międzyresortowej.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 283

  Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1969 r. o zakresie działania Ministra Przemysłu Lekkiego z tytułu koordynacji międzyresortowej.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 282

  Zarządzenie nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1969 r. o zakresie działania Ministra Przemysłu Chemicznego z tytułu koordynacji międzyresortowej.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 281

  Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1969 r. o zakresie działania Ministra Gospodarki Komunalnej z tytułu koordynacji międzyresortowej.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 280

  Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1969 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 279

  Zarządzenie nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1969 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Studzianki w powiecie kozienickim, województwie kieleckim.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 278

  Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1969 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 277

  Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. zmieniająca uchwałę o podatku dochodowym od spółdzielczości.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 276

  Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie akcji honorowego krwiodawstwa.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 275

  Uchwała nr 147 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Łączności".
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 274

  Uchwała nr 146 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej".
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 273

  Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad realizacji budownictwa mieszkaniowego przez państwowe zakłady pracy i prezydia rad narodowych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 272

  Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie zadań niektórych prezydiów rad narodowych w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 271

  Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie zniesienia przewidzianego w niektórych przepisach obowiązku uzgadniania i porozumienia z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 036, poz. 270

  Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: