eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneM.P.rok 1969Nr 017 › poz. 147

Monitor Polski z 1969 r. Nr 017, poz. 147

Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 15 kwietnia 1969 r. w sprawie zasad podziału przez rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu zamówień na dostawy, roboty i usługi pomiędzy zrzeszonych w nich rzemieślników i w sprawie nadzoru nad wykonaniem tych zamówień.

 • Organ wydający PRZEW. KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI
 • Status aktu prawnego nieobowiązujący - przyczyna nieustalona
 • Data wydania 1969-04-15
 • Data wejścia w życie 1969-06-01
 • Data obowiązywania 1969-06-01
 • Treść

Monitor Polski - rok 1969, nr 017 - wszystkie pozycje

 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 017, poz. 152

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 maja 1969 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 017, poz. 151

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 marca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych, ogłoszonych w Monitorze Polskim.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 017, poz. 150

  Obwieszczenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 14 kwietnia 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 017, poz. 149

  Obwieszczenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 marca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 017, poz. 148

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 marca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 017, poz. 147

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 15 kwietnia 1969 r. w sprawie zasad podziału przez rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu zamówień na dostawy, roboty i usługi pomiędzy zrzeszonych w nich rzemieślników i w sprawie nadzoru nad wykonaniem tych zamówień.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 017, poz. 146

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 kwietnia 1969 r. w sprawie organizacji ośrodków hodowli koni oraz zniesienia ośrodków hodowli innych zwierząt gospodarskich.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 017, poz. 145

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 kwietnia 1969 r. w sprawie zmiany regulaminu odznaki "Przodujący Kolejarz".
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 017, poz. 144

  Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 22 kwietnia 1969 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy węgla i brykietów z węgla w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 017, poz. 143

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1969 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego i spółdzielni wykonujących roboty budowlane.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 017, poz. 142

  Zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1969 r. w sprawie przekazania Ministrowi Górnictwa i Energetyki uprawnień do wydawania przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw węgla i brykietów z węgla.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 017, poz. 141

  Zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1969 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele akcji wyborczej w 1969 r.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 017, poz. 140

  Uchwała nr 73 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1969 r. zmieniająca uchwałę o przekazaniu spraw zaopatrywania ludności w wodę na terenie gromad do zakresu działania Ministra Rolnictwa.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 017, poz. 139

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 kwietnia 1969 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 017, poz. 138

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 kwietnia 1969 r. w sprawie powołania Ministra Żeglugi.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 017, poz. 137

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 kwietnia 1969 r. w sprawie powołania Ministra Handlu Zagranicznego.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 017, poz. 136

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 kwietnia 1969 r. w sprawie odwołania Ministra Żeglugi.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: