eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2016 › poz. 1579

Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1579

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH PREZ. RADY MINISTRÓW
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2016-09-29
 • Data wydania 2016-09-05
 • Data wejścia w życie 2016-10-07
 • Data obowiązywania 2016-10-07
 • Uwagi art. 22, art. 24-26 i art. 96 pkt 4 w zakresie zmienianego art. 20a ust. 1 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 29 września 2018 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2016 - wszystkie pozycje z dnia 2016-09-29

 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1582

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1581

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1580

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1579

  Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1578

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1577

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1576

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Salezjańskiemu Ośrodkowi Misyjnemu
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1575

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1574

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1573

  Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1572

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1571

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: