eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2015 › poz. 1311

Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1311

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2015-09-07
 • Data wydania 2015-07-10
 • Data wejścia w życie 2016-09-08
 • Data obowiązywania 2016-09-08
 • Uwagi Art. 2 pkt 48 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.; Arta 2 pkt 56 i 58, art. 14 pkt 2, art. 15 oraz art. 18 wchodzą w życie z dniem 22 września 2015 r.; Art. 19 wchodzi w życie z dniem 7 września 2015 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2015 - wszystkie pozycje z dnia 2015-09-07

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1323

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1322

  Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1321

  Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1320

  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1319

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1318

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1317

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1316

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec)
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1315

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin Mangifera L., Momordica L., Trichosanthes L., Solanum melongena L., Colocasia Schott pochodzących z Republiki Indii
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1314

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1313

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1312

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których rośliny Mangifera L. pochodzące z Republiki Indii mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1311

  Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: