eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Branża transportowa - zmiany od września 2018

Branża transportowa - zmiany od września 2018

2018-08-31 10:58

Branża transportowa - zmiany od września 2018

Tiry © Ivan - Fotolia.com

25 lipca Prezydent RP Andrzej Duda podpisał dwie ważne ustawy wprowadzające zmiany dla branży transportowej. Mowa tutaj o ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniającej ustawę o transporcie drogowym oraz ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach.

W pierwszej kolejności zobaczmy jakie zmiany zostały przewidziane w ustawie zmieniającej ustawę o transporcie drogowym.


Ustawa poszerza i doprecyzowuje przepisy dotyczące funkcjonowania krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego. Wprowadza regulacje w zakresie kontroli masy pojazdu, przekazywania przez uprawnione organy danych o przeprowadzanych kontrolach mas pojazdów oraz przekazywania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego do Komisji Europejskiej danych o tych kontrolach. Określa obowiązki wysyłającego i przewoźnika drogowego w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego oraz sankcji w przypadku niewykonania tych obowiązków. Wprowadza definicję legalną „operacji transportu intermodalnego” oraz definicję „wysyłającego”.

Natomiast jedną z istotniejszych zmian, jakie wprowadza ustawa, jest dostosowanie do Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403, taryfikatora kar za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego. Powyższe wiąże się tym samym, z pojawieniem się nowych kar za naruszenia, za które dotychczas przedsiębiorcy i kierowcy nie byli karani. Dodatkowo od tej pory naruszenia te będą podlegały następującej klasyfikacji: PN – poważne naruszenie, BPN – bardzo poważne naruszenie, NN – najpoważniejsze naruszenie. Z wykazem wszystkich naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego, wraz z wysokością kar za poszczególne naruszenie oraz wagą danego naruszenie można zapoznać się sięgając do załączników do ww. ustawy.

fot. Ivan - Fotolia.com

Tiry

Z początkiem września w życie wchodzą zmiany ustawy o transporcie drogowym.


Należy także podkreślić, że ustawa ta, oprócz zmian mających na celu dostosowanie krajowych aktów prawnych do przepisów unijnych, wprowadziła zmiany dodatkowe, niewymuszone przez unijne ustawodawstwo. Uchylono odpowiedzialność wykroczeniową osoby zarządzającej transportem drogowym lub osoby wykonującej inne czynności związane z transportem drogowym, a odpowiedzialność tą zastąpiono odpowiedzialnością administracyjną. Ponadto zwiększono wysokość kar pieniężnych za nie przestrzeganie obowiązków lub warunków przewozu drogowego. Po wejściu w życie nowych przepisów maksymalna kara dla przedsiębiorcy podczas kontroli drogowej wyniesie 12 000 zł. Przed zmianą przepisów maksymalna kara, jaką można było nałożyć na przedsiębiorcę, nie mogła przekroczyć 10 000 zł. Wzrosła również kara dla osób zarządzających transportem – maksymalnie 3000 zł. Najwyższe kary mogą zostać nałożone m.in. za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji; ukrywanie, likwidowanie, niszczenie, podrabianie lub przerabianie danych zarejestrowanych na wykresówkach lub przechowywanych i pobranych z tachografu lub karty kierowcy; czy też za podłączenie do tachografu niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu wykonanego lub przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf lub korzystanie z tego urządzenia lub przedmiotu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 3 września 2018 r.

Co zmienia ustawa o tachografach?


Nowa ustawa wskazuje zadania, jakie zostały nałożone na organy administracji publicznej i inne podmioty w sprawach tachografów stosowanych w transporcie drogowym.
Ponadto określa warunki prowadzenia działalności w zakresie instalacji, sprawdzenia, przeglądów i napraw tachografów. Osoby mające zamiar prowadzić działalność w zakresie instalacji, sprawdzania, dokonywania przeglądów lub napraw tachografów będą miały obowiązek uzyskać odpowiednie zezwolenie wydawane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. Zezwolenie wydawane będzie na czas nieokreślony, jednak konieczne będzie spełnienie warunków szczegółowo wskazanych w ustawie.

Nowe regulacje nie ominą także technika warsztatu. Instalacje, sprawdzenia, przeglądy i naprawy tachografów analogowych lub cyfrowych wykonywać będzie mogła jedynie osoba fizyczna posiadająca certyfikat technika warsztatu. Certyfikat taki będzie można uzyskać m.in. po zdaniu egzaminu z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych.

Nowa ustawa szczegółowo reguluje kwestię związaną z homologacją tachografów m.in. poprzez określenie warunków udzielenia homologacji typu, określenie działań podejmowanych w celu zapewnienia zgodności produkowanych urządzeń z homologowanym typem, określenie działań podejmowanych w celu zapewnienia zgodności produkowanych urządzeń z homologowanym typem, wskazanie przesłanek cofnięcia przez Prezesa Głównego Urzędu Miar świadectwa homologacji typu.

Jak wskazano w oficjalnej informacji, na stronie Prezydenta RP, celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie skuteczności i sprawności systemu tachografów oraz zapewnienie lepszego egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym. Czy zmiany okażą się skuteczne i przyniosą zamierzone efekty, zobaczymy już niedługo. Ustawa wchodzi w życie 3 września 2018 r.

Konieczność dokonania powyżej opisanych zmian wynikała z obowiązku dostosowania polskich przepisów do aktów prawnych Unii Europejskiej. Nie budzi wątpliwości, że zmienione ustawy będą mieć duże znaczenie dla polskich firm transportowych.

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: