eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo konsumenckie › Impreza turystyczna czy powiązane usługi?

Impreza turystyczna czy powiązane usługi?

2018-05-25 12:30

Impreza turystyczna czy powiązane usługi?

Impreza turystyczna © Netfalls - Fotolia

Planując wyjazd na wakacje, najczęściej wybieramy spośród dwóch możliwości: korzystamy z oferty biura podróży bądź też bierzemy sprawy we własne ręce, dokonując internetowo samodzielnej rezerwacji biletów zakwaterowania etc. Z początkiem lipca br. w naszym ustawodawstwie zagości ustawa, która regulować będzie te dwie formy organizowania wypoczynku. Czy zaproponowane w jej treści rozwiązania dotyczące usług powiązanych przystają do polskich realiów?
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361) implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2015/2302 z 2015 r. Ten unijny akt stanowi wyraz tzw. harmonizacji maksymalnej, co oznacza, że państwa członkowskie nie mają zbyt wielkiego pola do popisu, jeżeli chodzi o sposoby wdrażania nowych przepisów i nie mogą wychodzić poza ich ramy. Celem takiego sposobu tworzenia regulacji unijnych jest maksymalne ujednolicenie zakresu praw konsumenta, jakie obowiązują na unijnych rynkach usług turystycznych.

Impreza turystyczna a powiązane usługi


Impreza turystyczna to oferowane przez touroperatora zestawienie minimum dwóch rodzajów usług turystycznych, które będą świadczone podczas jednej podróży. Z kolei powiązane usługi turystyczne to te, które przedsiębiorca turystyczny sugeruje konsumentowi jako dodatek do już zakupionych usług. Dobry przykładem są tu np. dodatkowe usługi turystyczne (np. wynajem samochodu czy pokoju hotelowego), które oferowane są w linkach dostępnych na stronie przewoźnika lotniczego tuż po zakupieniu biletu.

Kwestia odpowiedzialności


Zasadniczo przy imprezie turystycznej mamy jedną umowę, z jednym przedsiębiorcą, który jest odpowiedzialny za jej należyte wykonanie. Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność też za wykonanie poszczególnych usług, które składają się na imprezę, nawet jeżeli zostały zawarte z konsumentem odrębne umowy (Art. 5 ust. 1 p. 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych). Główną cechą imprezy turystycznej jest bowiem to, że jeden przedsiębiorca odpowiada jako organizator za należytą realizację imprezy turystycznej jako całości.

Przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych są zobowiązani do informowania podróżnych, że nie kupują oni imprezy turystycznej oraz że za należyte wykonanie ich umów wyłączną odpowiedzialność ponoszą dostawcy poszczególnych usług turystycznych.

fot. Netfalls - Fotolia

Impreza turystyczna

Organizator turystyki odpowiada za jakość wykonania poszczególnych usług, które składają się na imprezę


Ponadto przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, podobnie jak organizatorzy turystyki od 1 lipca br. będą zobowiązani do posiadania zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności (Art. 7 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych).

UWAGA: ciężar dowodu w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych spoczywa na przedsiębiorcy turystycznym! Na konsumencie natomiast leży obowiązek dowodowy, jeżeli uważa, że usługa turystyczna nie została należycie wykonana.

Kiedy mamy do czynienia z „ułatwianiem nabywania usług turystycznych” czyli art. 6


Do utworzenia powiązanych usług turystycznych dochodzi, jeżeli przedsiębiorca turystyczny ułatwia podróżnym nabywanie usług turystycznych:
  • przy okazji jednej wizyty lub kontaktu z jego punktem sprzedaży z możliwością dokonania wyboru i zapłaty odrębnie za każdą usługę turystyczną
  • lub w sposób ukierunkowany od innego przedsiębiorcy turystycznego w zakresie co najmniej jednej dodatkowej usługi turystycznej, jeżeli umowa z tym przedsiębiorcą turystycznym zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.

Problem może polegać na tym, że sami przedsiębiorcy na podstawie przepisu mogą mieć trudności z poprawną identyfikacją formy prowadzonej przez siebie działalności. Kiedy dochodzi do „ułatwiania” podróżnym nabywania usług turystycznych „w sposób ukierunkowany”, a kiedy zakupione usługi za ich pośrednictwem nie będą powiązane, dodatkowo jak rozumieć sformułowanie „przy okazji jednej wizyty lub kontaktu”?

Definicji wspomnianych pojęć przedsiębiorcy mogą doszukiwać się w orzecznictwie i preambule Dyrektywy 2015/2302, interpretując je na własną korzyść.

Czy wobec nowych obowiązków, szczególnie tych, które dotyczą zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności, przedsiębiorcy będą kontynuowali te formę świadczenia usług? Wiele wskazuje na to, że sprzedaż dodatkowych produktów może się przenieść do 24 godzin po nabyciu pierwszej usługi.

Na powyższe pytania odpowie praktyka.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: