eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Rejestracja spółki łatwiejsza

Rejestracja spółki łatwiejsza

2014-12-12 00:59

Rejestracja spółki łatwiejsza

Rejestracja spółki łatwiejsza © tashatuvango - Fotolia.com

Wprowadzając tzw. zasadę jednego okienka, założeniem ustawodawcy było usprawnienie procedury rejestracji spółek i zaoszczędzenie czasu potencjalnego przedsiębiorcy. Niestety mimo, iż sam pomysł wprowadzenia powyższej zasady jest z punktu widzenia przedsiębiorcy pożądany, to jednak praktyka pokazała że w zderzeniu z biurokratyczną rzeczywistością, w obecnym kształcie ta zasada się w ogóle nie sprawdziła.

Zasada jednego okienka dziś


Obecnie wraz z wnioskiem o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z zasadą jednego okienka, należy również złożyć odpowiednie wnioski o wpis albo zmianę wpisu do rejestru REGON; zgłoszenie płatnika składek do ZUS albo jego zmiany; zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne NIP-2. Założeniem ustawodawcy było ustanowienie procedury ułatwiającej przedsiębiorcy wejście na rynek, w ten sposób, że zamiast składać wymagane przez prawo dokumenty w trzech różnych miejscach, wystarczy złożyć ich komplet w odpowiednim wydziale sądu rejestrowego. Przeniesienie ciężaru rejestracji z podmiotu na sąd, okazało się jednak w ostatecznym rozrachunku zgubne i zamiast skracać procedurę zakładania spółki prawa handlowego, wydłużyło ją, ustanawiając jedynie centralne miejsce składania wszystkich dokumentów. Sąd rejestrowy jest uprawniony do badania poprawności wniosku o wpis do rejestru, nie posiada natomiast kompetencji do przeanalizowania prawidłowości wypełnienia dokumentów dodatkowych. Jednak nawet prawidłowo wypełniony wniosek o wpis do rejestru nie daje przedsiębiorcy gwarancji jego uzyskania, jeżeli zapomni on załączyć wyżej wskazane dokumenty. Otrzymane dokumenty sąd rejestrowy przesyła następnie do Urzędu Statystycznego i wskazanego przez wnioskodawcę właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.

fot. tashatuvango - Fotolia.com

Rejestracja spółki łatwiejsza

Przedsiębiorca składać będzie do sądu jedynie formularze KRS oraz załączane do nich dokumenty, już bez wniosków i zgłoszeń dla urzędów.


Już na etapie przekazywania dokumentów przez sąd rejestrowy do odpowiednich urzędów, procedura jednego okienka zawodzi. Polski ustawodawca nie przewidział bowiem wykorzystania kanałów teleinformatycznych. Ogólnie przyjęta w polskich sądach praktyka przekazywania przesyłek za pośrednictwem operatora pocztowego, wydłuża rejestrację spółek przede wszystkim ze względów technicznych. Po otrzymaniu z sądu rejestrowego formularzy, urzędy nadają numer REGON i NIP, po czym tą samą drogą przesyłają informacje o nadanym numerze NIP do właściwego sądu rejestrowego, a zaświadczenie o nadanym numerze REGON bezpośrednio do wnioskodawcy. Sąd rejestrowy następnie dokonuje z urzędu wpisu numeru NIP do rejestru oraz przesyła zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do właściwej jednostki terenowej ZUS. Nowo zakładana spółka musi jeszcze pamiętać o tym, że po uzyskaniu numeru REGON zobowiązana jest we własnym zakresie poinformować o nim sąd rejestrowy składając wniosek aktualizacyjny na odpowiednich formularzach. Wraz z wnioskiem aktualizacyjnym składanym w sądzie rejestrowym należy również złożyć wnioski aktualizacyjne do Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego, aby poinformować odpowiednio Urząd Statystyczny o nadanym przez Urząd Skarbowy numerze NIP spółki, a Urząd Skarbowy o nadanym przez Urząd Statystyczny numerze REGON.

Przydatne linki:
- Własna firma
- Niezbędnik firmowy


Proponowane zmiany


Od 1 grudnia 2014 roku ustawodawca przewidział wprowadzenie rewolucyjnych zmian, które wskazany powyżej schemat postępowania zastąpią całkiem nowymi rozwiązaniami prawnymi, wykorzystującymi teleinformatyczny sposób komunikacji pomiędzy sądami rejestrowymi a urzędami. Zlikwidowany zostanie również obowiązek składania formularzy NIP-2 i RG-1. Tym samym przedsiębiorca składać będzie do sądu jedynie formularze KRS oraz załączane do nich dokumenty, już bez wniosków i zgłoszeń dla urzędów. Po dokonaniu wpisu przez sąd rejestrowy, dane objęte jego treścią będą za pomocą środków teleinformatycznych przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatkowej (CRP KEP) oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. rejestru REGON) w celu nadania nowej spółce numeru NIP i REGON i dalej do ZUS. NIP i REGON będą nowym podmiotom nadawane automatycznie, a następnie informacja zwrotna o nich będzie przekazywana elektronicznie do sądu rejestrowego. Zgodnie z planowanymi zmianami po uzupełnieniu informacji w zakresie numeru NIP i REGON przedsiębiorca otrzyma jedynie zaświadczenie o dokonaniu ich wpisu w rejestrze. Kolejną korzystną zmianą będzie zlikwidowanie konieczności przekazywania do urzędu skarbowego umowy spółki i dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w którym będzie się znajdować siedziba Spółki.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: