eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Bezrobotny cudzoziemiec w urzędzie pracy

Bezrobotny cudzoziemiec w urzędzie pracy

2012-07-01 00:22

Bezrobotny cudzoziemiec w urzędzie pracy

Karta rejestracyjna bezrobotnego © whitelook - Fotolia.com

Migracje są nieodłącznym elementem zglobalizowanej gospodarki i widać to niemal w każdym kraju. Cudzoziemcy, zmieniając kraj swojego pobytu, liczą na to, że w nowym miejscu będą mogli rozpocząć nowe życie, zacząć wszystko od podstaw. Najważniejszą kwestią jest na pewno znalezienie pracy, dzięki której start na pewno będzie łatwiejszy. Cudzoziemcy w tym względzie mogą liczyć na pomoc ze strony powiatowych urzędów pracy. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie każdy obcokrajowiec może zarejestrować się jako osoba bezrobotna.

Przeczytaj także: Staż z urzędu pracy

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy status osoby bezrobotnej mogą nabyć:
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,
 • obywatele państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
 • posiadający w RP status uchodźcy,
 • posiadający w RP zezwolenie na osiedlenie się,
 • posiadający w RP zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • posiadający w RP zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
 • posiadający w RP zgodę na pobyt tolerowany,
 • korzystający w RP z ochrony czasowej,
 • osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • członkowie rodzin obywateli polskich.

fot. whitelook - Fotolia.com

Karta rejestracyjna bezrobotnego

Nie każdy obcokrajowiec może zarejestrować się jako osoba bezrobotna

Takie osoby mogą zgłosić się do powiatowego urzędu pracy w celu uzyskania statusu osoby bezrobotnej. Dzięki temu będą miały możliwość skorzystania ze wszystkich form wsparcia, które są oferowane przez urzędy, m.in. z możliwości otrzymania zasiłku dla osób bezrobotnych przy spełnieniu określonych warunków, odbycia stażu, szkolenia czy otrzymania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Poza tym będą mogły liczyć na pomoc w procesie poszukiwania pracy. Niejednokrotnie w przypadku cudzoziemców bardzo ważne jest poprawne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Pomocą w tym zakresie w powiatowych urzędach pracy służą doradcy zawodowi. Z kolei pośrednicy pracy zajmują się przygotowywaniem ofert pracy, które proponowane są obcokrajowcowi w trakcie obowiązkowych wizyt.

Określona grupa cudzoziemców może zatem liczyć na możliwość skorzystania z pomocy oferowanej przez powiatowe urzędy pracy. Rejestracja jako osoba bezrobotna otworzy przed nimi takie same możliwości jak przed każdym Polakiem.

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 1 ust. 3 pkt 2)

Karolina Łapińska
Przeczytaj także: Jak zatrudnić cudzoziemca? Jak zatrudnić cudzoziemca?

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: