eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Ochrona danych osobowych w Internecie

Ochrona danych osobowych w Internecie

2011-06-23 00:14

Przeczytaj także: Ochrona danych osobowych - groźne incydenty


Czy sam numer PESEL to dane osobowe?

Numer PESEL jest szczególnym przykładem danej osobowej, która jako jedna z nielicznych jest uznawana za daną osobową samodzielnie, nawet jeśli nie występuje łącznie z innymi danymi. Wynika to z faktu, że ustawową funkcją numeru PESEL jest identyfikacja konkretnej osoby fizycznej.

Czy samo imię i nazwisko stanowią dane osobowe?

Mimo, że na pierwszy rzut oka, imię i nazwisko są podstawowymi danymi osobowymi każdej osoby fizycznej, to użyte samodzielnie, a więc bez powiązania z innymi danymi, takimi jak adres zamieszkania, czy adres poczty elektronicznej, nie stanowią chronionych danych osobowych. Za pomocą samego imienia i nazwiska zwykle nie będzie można zidentyfikować konkretnej osoby fizycznej. Oczywiście hipotetycznie można założyć, że istnieją takie połączenia imienia z nazwiskiem, które są niepowtarzalne i pozwalają na zidentyfikowanie za ich pomocą konkretnej osoby. Będą to jednak sytuacje wyjątkowe.

Jednocześnie, imię i nazwisko w połączeniu z wizerunkiem osoby staje się daną osobową. Dla przykładu, oznaczając osobę na zdjęciu w portalu społecznościowym, powstaje możliwość zidentyfikowania tej osoby, co z kolei jednoznacznie przesądza o uznaniu takiego zestawienia za dane osobowe.

Czy IP komputera lub adres e-mail stanowią dane osobowe?

Wśród internautów, administratorów portali społecznościowych czy sklepów internetowych często pojawia się wątpliwość, czy już samo zestawienie adresów IP użytkowników stanowi zbiór danych osobowych, który podlega obowiązkowej rejestracji w GIODO.

Sam adres IP komputera nie jest jeszcze daną osobową, ponieważ identyfikuje jedynie urządzenie, nie wskazując osoby, która z niego korzysta.

Pozostaje jednak wątpliwość, czy daną osobową jest adres e-mail. W tym wypadku odpowiedź nie jest już taka prosta i zależy od konkretnego adresu. W przypadku, gdy adres mailowy jest na tyle ogólny, że nie pozwala na identyfikację osoby (np. silami@op.pl), nie będzie stanowił danej osobowej. W przypadku jednak, gdy adres składa się np. z imienia i nazwiska oraz końcówki oznaczającej np. miejsce pracy (lub jest naszym nickiem, pseudonimem, z którym jesteśmy kojarzeni i za pomocą którego można nas zidentyfikować, albo też jest zestawiony z imieniem i nazwiskiem czy wizerunkiem co pozwala na identyfikację), będzie on już pozwalał na przypisanie do niego konkretnej osoby, a co za tym idzie, będzie to dana osobowa. W momencie, gdy tworzona jest lista adresów e-mail należy liczyć się z tym, że nawet jeśli tylko niektóre z nich stanowią dane osobowe, to cała lista stanowi zbiór danych osobowych i podlega zgłoszeniu GIODO.

Czy nick stanowi daną osobową?

W związku z łatwością dostępu do wszelkich danych zawartych w Internecie, wiele jego użytkowników posługuje się pseudonimami. Powstaje pytanie, czy nick, znany już innym użytkownikom danego portalu bądź forum i kojarzony z użytkownikiem o określonych cechach lub często nawet renomie, stanowi daną osobową. Nick jest daną osobową w przypadku osób, które za jego pomocą będą mogły zidentyfikować daną osobę fizyczną, czyli dla administratorów serwisu, którzy poza pseudonimem dysponują również adresem e-mail użytkownika, a często też imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania. Jednocześnie dla osób postronnych znających jedynie pseudonim, nick daną osobową nie jest.

„Czasem zdarzają się sytuacje, gdy inna osoba zaczyna używać naszego pseudonimu. Warto pamiętać, że możemy się przed tym bronić, ponieważ gdy z danym nickiem wiążą się już konkretne skojarzenia innych użytkowników, może on zostać uznany za dobro osobiste danej osoby i mamy możliwość skorzystania z ochrony przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.” – komentuje Katarzyna Orzeł. Wspomniane dobra osobiste to przede wszystkim imię i nazwisko, pseudonim, wizerunek, wolność, cześć czy prawo do tajemnicy korespondencji. Dobra zaliczane do dóbr osobistych podlegają odrębnej, dodatkowej ochronie nie związanej z ochroną danych osobowych.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: