eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Na widowisko muzyczne - umowa o dzieło

Na widowisko muzyczne - umowa o dzieło

2011-03-16 12:13

Umowa, w której strona zobowiązuje się do wykonania określonej produkcji artystycznej za wynagrodzeniem, ma cechy umowy o dzieło, a nie umowy zlecenia. Treścią bowiem zobowiązania wykonawcy jest nie samo podjęcie i wykonywanie określonych czynności, lecz oznaczony w umowie ich wynik w postaci wystawienia widowiska odpowiadającego pewnym z góry ustalonym warunkom.

Przeczytaj także: Umowy cywilnoprawne: zasady zatrudniania

Pytanie: Czy obsługa muzyczna podczas balu sylwestrowego może być przedmiotem umowy o dzieło?

Odpowiedź: Sama obsługa muzyczna podczas balu sylwestrowego nie może być traktowana jako umowa o dzieło. Taką umowę można jednak zawrzeć z zespołem muzycznym, który zapewnia wykonanie muzyczne (występ, koncert) na tym balu.

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Konieczne jest doprecyzowanie, na czym ma polegać obsługa muzyczna balu sylwestrowego. Jeśli bowiem jest to tylko kontrolowanie nagłośnienia, sprawdzanie podłączeń kabli i systemu nagłośnienia, nie można mówić o powstaniu wymiernego efektu końcowego. Powstanie rezultatu jest bowiem koniecznym elementem umowy o dzieło. W przeciwnym przypadku jest to po prostu umowa zlecenia.

Zdaniem SN: Umowa zlecenia to staranne działanie

Czynności polegające na przemieszczaniu i układaniu w stosy drewna, przy pomocy własnego środka transportu, bez nadzoru ze strony zamawiającego i bez wymagania osobistego świadczenia pracy, nie mają charakteru czynności przynoszących konkretny, indywidualny rezultat materialny i są realizowane w ramach starannego działania, a więc w ramach umowy zlecenia (art. 734 i następne Kodeksu cywilnego), a nie umowy o dzieło (art. 627 Kodeksu cywilnego).(Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 28 marca 2000 r. II UKN 386/99, OSNAPiUS 2001/16 poz. 522)

O umowie o dzieło można mówić jednak w wypadku, gdy muzykę na balu sylwestrowym zapewni zespół muzyczny. Chodzi o sytuację zorganizowania widowiska muzycznego (występu, koncertu) przez ten zespół. W takim przypadku można z zespołem zawrzeć umowę o dzieło na wykonanie widowiska muzycznego na balu sylwestrowym.

Zdaniem SN: Na widowisko muzyczne - umowa o dzieło

Umowa, w której strona zobowiązuje się do wykonania określonej produkcji artystycznej za wynagrodzeniem, ma cechy umowy o dzieło, a nie umowy zlecenia. Treścią bowiem zobowiązania wykonawcy jest nie samo podjęcie i wykonywanie określonych czynności, lecz oznaczony w umowie ich wynik w postaci wystawienia widowiska odpowiadającego pewnym z góry ustalonym warunkom. Powyższego charakteru prawnego nie traci umowa wskutek tego, że przedmiotem zobowiązania jest wystawienie nie jednego, lecz większej ilości widowisk. Mimo bowiem zmiany ilościowej treść zobowiązania nie ulega zmianie.
(Wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 1967 r. I CR 500/66, OSNCP 1968/1 poz. 5).

Podstawa prawna:
  • art. 627, art. 734 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

oprac. : Katarzyna Tryniszewska / Portal Kadrowy Portal Kadrowy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: