eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Na czym polega akordowy system wynagradzania?

Na czym polega akordowy system wynagradzania?

2008-07-07 10:46

System akordowy to nie system czasu pracy, a system wynagradzania pracownika. W związku z tym do pracowników pracujących "na akord" stosuje się wszystkie przepisy dotyczące czasu pracy z 8-godzinną normą dobową i 40-godzinną normą tygodniowa włącznie!

Przeczytaj także: Stawka akordowa a wynagrodzenie za przestój

Fakt, że pracownik pracuje w systemie akordowym oznacza, że wysokość jego wynagrodzenia uzależniona jest od ilościowych wyników jego pracy (stopnia wyrobienia normy), np. od liczby wytworzonego obuwia. System akordowy to zatem sposób ustalania wynagrodzenia pracownika za dany miesiąc, nie zaś system czasu pracy.

Normy są identyczne

Czas pracy pracownika wynagradzanego w systemie akordowym niczym nie różni się od czasu pracy pracowników opłacanych w inny sposób, np. wynagrodzeniem zasadniczym czy prowizyjnym. Pracownik ten powinien zatem pracować zgodnie z zasadami systemu czasu pracy, w którym jest zatrudniony. System ten powinien zaś wynikać z układu zbiorowego pracy bądź regulaminu pracy, względnie z obwieszczenia - jeśli pracodawca nie jest zobowiązany do tworzenia regulaminu (zatrudnia poniżej 20 pracowników) i nie obowiązuje u niego układ zbiorowy.

Jeżeli więc pracownik wynagradzany akordowo świadczy pracę w podstawowym systemie czasu pracy, to nie powinien pracować więcej niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo. Takie obowiązują go bowiem normy czasu pracy. Praca zaś powyżej 8 godzin dziennie albo przeciętnie 40 godzin w tygodniu będzie dla niego pracą nadliczbową, za którą będziesz musiał mu zapłacić nie tylko normalne wynagrodzenie, ale również dodatki z tytułu pracy w nadgodzinach.

Za pracę w dniu wolnym oddaj inny dzień

To samo dotyczy pracy w dni, które zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy miały być dla niego wolne od pracy. Pracownikowi, który świadczył pracę w niedzielę lub święto, masz zatem obowiązek udzielić dnia wolnego w zamian. W przypadku niedzieli dzień taki powinien być zapewniony w okresie 6 dni poprzedzających lub następujących po takiej pracującej niedzieli, a gdy to nie jest możliwe, nie później niż do końca okresu rozliczeniowego. Za pracę w święto musisz zaś udzielić dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli ze względu na organizację pracy lub inne okoliczności zapewnienie takiego dnia wolnego za niedzielę bądź święto stanie się niemożliwe, powinieneś wypłacić pracownikowi wynagrodzenie wraz ze 100% dodatkiem.

Praca w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy musi być natomiast zrekompensowana wyłącznie przez udzielenie innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego. Przepisy nie przewidują tu możliwości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.

Podstawa prawna:
  • art. 104 § 2, art. 1041 § 1 pkt 2, art. 129 § 1, art. 150, art. 151 § 1, art. 1511 § 1 i 2, art. 1513, art. 15111 Kodeksu pracy.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.
Przeczytaj także: Czym są normy pracy? Czym są normy pracy?

oprac. : KadryOnline KadryOnline

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: