eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce - jakie zmiany?

Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce - jakie zmiany?

2021-10-23 00:44

Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce - jakie zmiany?

Planowane są zmiany w procesie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce © Alexander Lupin - Fotolia.com

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Celem planowanej nowelizacji jest usprawnienie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

Przeczytaj także: Pandemia wymusza zmiany w legalizacji pobytu cudzoziemców

Obecnie obowiązujące procedury legalizacji pracy cudzoziemców są skomplikowane i mało elastyczne. Przy wakatach w urzędach wojewódzkich dochodzi do przekraczania ustawowo zakreślonych terminów. Planowana nowelizacja ma usprawnić postępowania administracyjne w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej.

Jako rewolucyjne rozwiązanie na rynku pracy należy wymienić przede wszystkim planowane wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do 24 miesięcy.
Aktualnie obowiązujące przepisy uprawniają cudzoziemca z takich krajów jak Ukraina, Białoruś czy Gruzja do świadczenia pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Przedłużenie tego okresu do aż 24 miesięcy będzie miało szereg pozytywnych skutków. Dla cudzoziemca nowe regulacje umożliwią zarobienie w Polsce większych pieniędzy. Z kolei polski pracodawca otrzyma możliwość współpracy z cudzoziemcem przez dłuższy czas, na podstawie uproszczonej procedury, co pozytywnie wpłynie na planowanie działań biznesowych, stałość zatrudnienia. Zmiany mogą również zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w szkolenia i podnoszenie kompetencji cudzoziemców. Przedsiębiorcy oczekiwali tego od kilku lat – podkreśla mec. Piotr Pałucki, wspólnik Kancelarii Adwokackiej Pałucki & Szkutnik w Krakowie.

fot. Alexander Lupin - Fotolia.com

Planowane są zmiany w procesie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce

Przede wszystkim planowane jest wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do 24 miesięcy.


Wśród pozostałych zmian, ale równie ważnych w kontekście zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski, należy wymienić rezygnację z wymogu posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu celem uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zamiast tego, cudzoziemcy starający się o zezwolenie, zobowiązani będą do otrzymywania wynagrodzenia nie niższego niż minimalne, niezależnie od rodzaju stosunku pracy i czasu pracy. W kolejnych zapisach wprowadzono m.in. nowy tryb modyfikacji zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
Ważnym elementem nowelizacji jest wprowadzone rozwiązania przyspieszającego proces uzyskiwania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców pragnących podjąć zatrudnienie w sektorach mających kluczowe znaczenie dla gospodarki krajowej – dodaje mec. Piotr Pałucki.

Ponadto, autorzy projektu przewidzieli szczególną regulację o charakterze czasowym, która wprowadza uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., a pozostających w toku w dniu wejścia w życie proponowanych zmian.
Wydłużenie okresu możliwości świadczenia pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do 24 miesięcy powinno umożliwić urzędom wojewódzkim nadrobienie wielomiesięcznych zaległości w wydawaniu jednolitych zezwoleń na pracę i pobyt. To natomiast przyczyni się do stabilizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Pamiętajmy, że wobec braków rąk do pracy w wielu sektorach i branżach, jest to obecnie bardzo istotne. Biorąc pod uwagę inne planowane zmiany takie jak poszerzenie katalogu przypadków, kiedy nie będzie obowiązku zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, projektowana nowelizacja może okazać się najważniejszą od kilku lat - zarówno dla agencji zatrudnienia, polskich pracodawców, jak i cudzoziemców – podsumowuje mec. Piotr Pałucki.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: