eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Postępowanie egzekucyjne w administracji

Postępowanie egzekucyjne w administracji

2019-03-13 00:40

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Postępowanie egzekucyjne w administracji © Dan Race - Fotolia.com

Minister Finansów przygotował dość obszerny projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten został opublikowany w dniu 25 lutego 2019 roku, obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne oraz opiniowanie tegoż projektu.
Głównym celem proponowanych zmian ma być uproszczenie procedur egzekucyjnych, dzięki którym sprawniej i szybciej zostanie przeprowadzone postępowanie egzekucyjne. Ma to na celu usprawnienie procesu, który obecnie jest mało efektywny – od momentu wszczęcia postępowania do ściągnięcia pierwszych należności zwykle mija kilka miesięcy. Zmiany mają także zwiększyć skuteczność, która obecnie jest na bardzo niskim poziomie.

Projekt ten w szczególności ma za zadanie uprościć, a także usprawnić postępowanie egzekucyjne w administracji, w szczególności w zakresie:
  1. Wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczenie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego – tytuł będzie automatycznie rejestrowany w systemie egzekucyjnym, który obsługuje dany organ, co też przyczyni się do eliminacji sporów w zakresie właściwości miejscowej organów egzekucyjnych. Wnioski egzekucyjne również będą wysyłane drogą elektroniczną. Dotychczasowa możliwość nadawania ich za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2018 poz. 2188), przez swoich pracowników, inne upoważnione osoby lub organy, jest możliwe, jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwa droga elektroniczna.
  2. Procedur egzekucyjnych jakie są stosowane w egzekucji administracyjnej w tym m.in. trybu rozpatrywania wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji poprzez brak powielania czynności dokonywanych przez wierzyciela i organu egzekucyjnego;
  3. Zbiegu egzekucji poprzez zmianę rozstrzygania w przedmiocie zbiegu egzekucji należności alimentacyjnych a także należności celnych a także uproszczenie procedury przekazywania dokumentów pomiędzy organami prowadzącymi egzekucję;
  4. Dochodzenia roszczeń z majątku wspólnego małżonków (w przypadku, gdy zobowiązanym jest jeden z małżonków) oraz dłużnika rzeczowego- przy jednoczesnym poszanowaniu praw tych osób z uwzględnieniem małżonka zobowiązanego oraz dłużnika rzeczowego oraz zmniejszeniu kosztów, które te osoby miałyby obciążać m.in. poprzez możliwość wniesienia sprzeciwu przez małżonka osoby zobowiązanej;
  5. Wprowadzenia nowej formy sprzedaży ruchomości przez zobowiązanego;
  6. Egzekucji z nadpłaty bądź zwrotu podatku poprzez wprowadzenie elektronicznych zajęć wierzytelności dokonywanych przez komorników i inne organy egzekucyjne z w/w tytułu;
  7. Wprowadzenia możliwości korzystania z terminali płatniczych;
  8. Zmiany w kolejności zaspokajania należności celnych, by koszty powstałe w związku z prowadzeniem egzekucji podlegały zaspokojeniu dopiero po zaspokojeniu należności celnej;
  9. Przyznania naczelnikom urzędów skarbowych dość szerokich uprawnień wynikających z procedury karnej w zakresie wydawania postanowień o zabezpieczeniu majątkowym oraz ograniczenie rozpatrywania środków zaskarżenia wniesionych przez podejrzanego, które to należy do kompetencji prokuratora bądź sądu.
  10. Elektronizacji egzekucji z rachunku bankowego, który jest prowadzony przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Rozliczeniową a także praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych bądź też innych rachunkach prowadzonych przez banki;

Powyższe rozwiązania mają usprawnić prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji. Czy tak rzeczywiście będzie okaże się w praktyce, gdy przepisy zaczną obowiązywać, jednakże to będziemy mogli ocenić po analizie efektów nowej procedury. Tymczasem pozostaje jedno – wiara w to, iż powyższe propozycje spowodują zmiany – zmiany na lepsze.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: