eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Rejestracja ABI w GIODO do końca czerwca 2015 roku!

Rejestracja ABI w GIODO do końca czerwca 2015 roku!

2015-06-19 13:27

Rejestracja ABI w GIODO do końca czerwca 2015 roku!

Rejestracja ABI w GIODO do końca czerwca 2015 roku © maxsim - Fotolia.com

Rok 2015 przyniósł kolejne zmiany w Polskim ustawodawstwie. Nowelizacja przepisów objęła między innymi ustawę o ochronie danych osobowych z 1997 roku. Dlaczego należy o tym wspomnieć? Ponieważ mimo, iż zmiany wprowadzono na podstawie Ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, to przedsiębiorcom dodano nieco formalnych obowiązków. Jednym z nich jest rejestracja ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji) w GIODO.

Przeczytaj także: Co nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych oznacza dla e-commerce?

Rejestr ABI w GIODO


Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z początkiem roku 2015 uruchomił jawny (każdy ma do niego wgląd) rejestr ABI prowadzony w wersji elektronicznej, dostępny na stronach egiodo.giodo.gov.pl. Publikowane są w nim dane każdego ABI jaki został zarejestrowany w zakresie obejmującym:
 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • REGON,
 • nazwę administratora danych, przez którego został powołany.

Rejestracja ABI w GIODO odbywa się na podstawie zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 roku. Podczas rejestracji podawany jest szerszy zakres danych niż ten jaki jest publikowany w jawnym rejestrze na stronach GIODO. Rozszerzone informacje podawane w zgłoszeniu obejmują m.in:
 • numer PESEL ABI-ego,
 • numer dowodu tożsamości w przypadku braku numeru PESEL,
 • oświadczenie administratora danych o spełnieniu przez ABI warunków określonych w ustawie.

Warunki jakie musi spełnić ABI


Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych Administratorem bezpieczeństwa informacji może być osoba, która:
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych;
 • nie była karana za umyślne przestępstwo.

Zatem w przypadku powoływania osoby na funkcję ABI w danym podmiocie administrator danych ma prawo poprosić kandydata o przedstawienie zaświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne (czego nie może żądać od kandydatów na inne stanowiska jeżeli żadne przepisy prawa tego nie wymagają).

fot. maxsim - Fotolia.com

Rejestracja ABI w GIODO do końca czerwca 2015 roku

Pozostało zatem niewiele czasu na podjęcie decyzji o tym, czy zgłosić ABI w GIODO, czy też sprawować tę funkcję samemu. Należy pamiętać jednak o tym, że zakres wielu czynności jakie powinien sprawować ABI przechodzi wówczas na ADO.


Termin na rejestrację ABI upływa 30 czerwca!


Obecnie administrator danych (a przypomnijmy, że administratorem danych jest podmiot, który decyduje o tym dla jakich celów dane są przetwarzane i jakie stosuje się przy tym środki) ma dwie możliwości:
 • powołać ABI i zarejestrować w GIODO w terminie 30 dni od powołania;
 • nie powoływać ABI i sprawować tę funkcję samodzielnie (lub z pomocą wyznaczonej w jednostce osoby, która jednak nie będzie miała mocy decyzyjnej).

W praktyce możemy się jednak spotkać z trzecią sytuacją, w której ABI był już powołany przed 1 stycznia 2015 roku i funkcjonuje w firmie, wypełniając obowiązki na niego nałożone. W takim przypadku ustawodawca ustanowił Administratorom Danych Osobowych okres przejściowy. Muszą oni jednak do dnia 30 czerwca 2015 roku podjąć decyzję, czy rejestrują dotychczasowego ABI-ego w GIODO, czy też nie - cofając tym samym jego powołanie, a przy tym zobowiązując się samodzielnie do sprawowania zadań nałożonych na ABI.

Czy można nie rejestrować ABI?


Oczywiście można nie rejestrować ABI (o czym już wspomniano) z tym, że należy pamiętać że niesie to za sobą określone konsekwencje. Jeżeli bowiem administrator danych decyduje się zaniechania zgłoszenia nowego czy też dotychczasowego ABI w rejestrze GIODO, to po 30 czerwca 2015 r. zadania ABI, określone w Ustawie o ochronie danych osobowych (poza obowiązkiem sporządzania sprawozdania), zobowiązany jest wykonywać sam administrator danych. To on ponosi wówczas pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Pozostało zatem niewiele czasu na podjęcie decyzji o tym, czy zgłosić ABI w GIODO, czy też sprawować tę funkcję samemu. Należy pamiętać jednak o tym, że zakres wielu czynności jakie powinien sprawować ABI przechodzi wówczas na ADO.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: