eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawo › Prawo pracy
 • Zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy

  Zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy

  04:21 30.04.2003

  Zwalnianie pracowników z tych przyczyn jest regulowane przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn zakładu dotyczących zakładu pracy. Ustawa ta wydana została na początku reform gospodarczych (1969r) i ma na celu restrukturyzację ... WIĘCEJ

 • Wypadki przy pracy

  Wypadki przy pracy

  16:44 24.04.2003

  Wypadek przy pracy to taki wypadek, który następuje w związku z pracą oraz powoduje śmierć lub uszczerbek na zdrowiu pracownika i ewentualnie zniszczenie lub uszkodzenie jego rzeczy używanych w chwili wypadku, nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku ... WIĘCEJ

 • Umowy w celu przygotowania zawodowego

  Umowy w celu przygotowania zawodowego

  13:45 16.04.2003

  Umowa tego typu jest prawną formą zatrudniania młodocianych w celu nauki zawodu lub przyuczenia. Umowa ta powinna określać rodzaj przygotowania zawodowego, czas i miejsce tego przygotowania, sposób dokształcania teoretycznego młodocianego oraz wysokość wynagrodzenia. Według ... WIĘCEJ

 • Pojęcie i przedmiot sporu zbiorowego

  Pojęcie i przedmiot sporu zbiorowego

  17:01 03.04.2003

  Spór zbiorowy może być sporem o prawa lub sporem o interesy, może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz także praw i wolności związkowych pracowników. W celu poparcia indywidualnych żądań pracowników nie jest dopuszczalny spór zbiorowy w przypadku gdy ... WIĘCEJ

 • Składniki wynagrodzenia za pracę

  Składniki wynagrodzenia za pracę

  11:58 27.03.2003

  Wynagrodzenie podstawowe (płaca zasadnicza) stanowi stały składnik, wypłacane jest pracownikowi jako powtarzające się ciągłe świadczenie okresowe, którego wysokość wyznacza kategoria, tzw. osobistego zaszeregowania pracownika (przy wynagrodzeniu za czas) bądź kategoria zaszeregowania ... WIĘCEJ

 • Swoboda zrzeszania się w związki zawodowe

  Swoboda zrzeszania się w związki zawodowe

  22:26 20.03.2003

  Swoboda zrzeszania się w związki zawodowe to tzw. wolność związkowa korzystająca z ochrony międzynarodowej. W Polsce gwarantuje ją konstytucja jako jednemu z podstawowych praw człowieka i zasadzie prawa pracy. Pracownikom służy prawo tworzenia zrzeszeń związkowych bez konieczności ... WIĘCEJ

 • Kompetencje sądów pracy

  Kompetencje sądów pracy

  15:32 17.03.2003

  Na kompetencje sądów pracy składają się 3 rodzaje właściwości: właściwość podmiotowa - sąd pracy może rozpatrywać roszczenia pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Także ... WIĘCEJ

 • Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy

  Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy

  00:09 17.03.2003

  Szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy podlegają kobiety w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Ochrona ta polega na zakazie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz przedłużeniu umowy do dnia porodu. W okresie ochronnym ... WIĘCEJ

poprzednia  

1 ... 80 ... 120 ... 132 133

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: