eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneM.P.rok 1969 › Nr 003

Monitor Polski - rok 1969, nr 003

 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 003, poz. 34

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 1969 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 003, poz. 33

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 stycznia 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 105 Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie wytycznych dla ustalenia opłat z tytułu korzystania z terenów w miastach i osiedlach.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 003, poz. 32

  Okólnik Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1969 r. w sprawie kwalifikacji prawno-dewizowej darowizn przedmiotów przywożonych przez cudzoziemców w trybie odprawy celnej warunkowej.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 003, poz. 31

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 stycznia 1969 r. w sprawie legitymacji wydawanych cudzoziemcom przybywającym do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w celu wykonywania czynności zawodowych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 003, poz. 30

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1969 r. w sprawie ustalenia obszaru, na którym w 1969 r. prowadzi się powszechne badanie bydła na gruźlicę we wszelkich jej postaciach.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 003, poz. 29

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 grudnia 1968 r. w sprawie świadczeń pieniężnych za przekazane Państwu nieruchomości dla rolników podejmujących pracę w państwowych gospodarstwach rolnych położonych w rejonach o dużym zapotrzebowaniu na pracowników przez te gospodarstwa.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 003, poz. 28

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat przedsiębiorstw, zjednoczeń i ministerstw.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 003, poz. 27

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 22 stycznia 1969 r. w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w roku 1969.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 003, poz. 26

  Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1969 r. w sprawie zasad i warunków ustalania okresów zatrudnienia w prezydiach rad narodowych oraz zaliczania do tych okresów innych okresów zatrudnienia oraz okresów przerw w pracy.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 003, poz. 25

  Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1969 r. w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Rady Narodowej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 003, poz. 24

  Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1969 r. w sprawie opodatkowania obrotów i dochodów z działalności gospodarczej kółek rolniczych i innych jednostek zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek Rolniczych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 003, poz. 23

  Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1969 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników państwowych biur projektów.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 003, poz. 22

  Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1969 r. w sprawie szkolenia maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 003, poz. 21

  Uchwała nr 10 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1969 r. w sprawie organizacji i poprawy warunków rozwoju budownictwa indywidualnego na wsi.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: