eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoGrupypl.soc.prawo › Wydawanie gazety bez rejestracji
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 8

 • 1. Data: 2022-09-27 15:18:35
  Temat: Wydawanie gazety bez rejestracji
  Od: Monika Głowacka <m...@g...pl>


  To w końcu nie wiem, można wydawać gazete bez rejestracji w Sądzie ? czy
  nie ?
  2. W rozumieniu ustawy:
  1) prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej,
  jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż
  raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i
  datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne,
  stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz
  kroniki filmowe;
  prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu
  technicznego środki masowego przekazywania,
  w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe,
  upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii
  lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły
  ludzi i poszczególne osoby
  zajmujące się działalnością dziennikarską;
  2) dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za
  pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w
  tygodniu;
  3) czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz
  w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku; przepis ten stosuje się
  odpowiednio do przekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu innego
  niż określony w pkt 2;
  4) materiałem prasowym jest każdy opublikowany lub przekazany do
  opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym,
  publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków
  przekazu, rodzaju, formy,
  przeznaczenia czy autorstwa;
  5) dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub
  przygotowywaniem materiałów prasowych,
  pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką
  działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji;
  6) redaktorem jest dziennikarz decydujący lub współdecydujący o
  publikacji materiałów prasowych;
  7) redaktorem naczelnym jest osoba posiadająca uprawnienia do
  decydowania o całokształcie działalności redakcji;
  8) redakcją jest jednostka organizująca proces przygotowywania
  (zbierania, oceniania i opracowywania) materiałów do
  publikacji w prasie.


  Art. 45. Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone
  - podlega karze grzywny.


 • 2. Data: 2022-09-27 15:25:30
  Temat: Re: Wydawanie gazety bez rejestracji
  Od: Tomasz Kaczanowski <kaczus@_wiadomo_.onet.pl>

  W dniu 27.09.2022 o 15:18, Monika Głowacka pisze:
  >
  > To w końcu nie wiem, można wydawać gazete bez rejestracji w Sądzie ? czy
  > nie ?
  >
  >
  >
  >
  > 2. W rozumieniu ustawy:
  > 1) prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej,
  > jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż
  > raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i
  > datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne,
  > stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz
  > kroniki filmowe;
  > prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu
  > technicznego środki masowego przekazywania,
  > w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe,
  > upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii
  > lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły
  > ludzi i poszczególne osoby
  > zajmujące się działalnością dziennikarską;
  > 2) dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za
  > pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w
  > tygodniu;
  > 3) czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz
  > w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku; przepis ten stosuje się
  > odpowiednio do przekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu innego
  > niż określony w pkt 2;
  > 4) materiałem prasowym jest każdy opublikowany lub przekazany do
  > opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym,
  > publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków
  > przekazu, rodzaju, formy,
  > przeznaczenia czy autorstwa;
  > 5) dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub
  > przygotowywaniem materiałów prasowych,
  > pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką
  > działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji;
  > 6) redaktorem jest dziennikarz decydujący lub współdecydujący o
  > publikacji materiałów prasowych;
  > 7) redaktorem naczelnym jest osoba posiadająca uprawnienia do
  > decydowania o całokształcie działalności redakcji;
  > 8) redakcją jest jednostka organizująca proces przygotowywania
  > (zbierania, oceniania i opracowywania) materiałów do
  > publikacji w prasie.
  >
  >
  > Art. 45. Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone
  > - podlega karze grzywny.

  Z przepisów podanych "zależy od gazety" - jeśli będzie rzadziej niż raz
  do roku pojawiał się numer, to nie trzeba rejestrować, w innych
  wypadkach, dalej zależy :)

  --
  http://kaczus.zrzeda.pl


 • 3. Data: 2022-09-27 15:44:37
  Temat: Re: Wydawanie gazety bez rejestracji
  Od: "J.F" <j...@p...onet.pl>

  On Tue, 27 Sep 2022 15:18:35 +0200, Monika Głowacka wrote:
  > To w końcu nie wiem, można wydawać gazete bez rejestracji w Sądzie ? czy
  > nie ?

  No przeciez masz - mozna, ale podlega karze grzywny :-)

  Tylko ... pomyslmy o jakims blogu, czy "kanale" na youtube,
  a moze i stronie na fejsbuku:

  > 2. W rozumieniu ustawy:
  > 1) prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej,
  > jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż
  > raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i
  > datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne,

  Wystarczy nienumerować ?

  > stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz
  > kroniki filmowe;
  > prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu
  > technicznego środki masowego przekazywania,
  > w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe,
  > upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii
  > lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły
  > ludzi i poszczególne osoby
  > zajmujące się działalnością dziennikarską;

  > 2) dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za
  > pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w
  > tygodniu;
  > 3) czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz
  > w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku; przepis ten stosuje się
  > odpowiednio do przekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu innego
  > niż określony w pkt 2;
  > 4) materiałem prasowym jest każdy opublikowany lub przekazany do
  > opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym,
  > publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków
  > przekazu, rodzaju, formy,
  > przeznaczenia czy autorstwa;
  > 5) dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub
  > przygotowywaniem materiałów prasowych,
  > pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką
  > działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji;
  > 6) redaktorem jest dziennikarz decydujący lub współdecydujący o
  > publikacji materiałów prasowych;
  > 7) redaktorem naczelnym jest osoba posiadająca uprawnienia do
  > decydowania o całokształcie działalności redakcji;
  > 8) redakcją jest jednostka organizująca proces przygotowywania
  > (zbierania, oceniania i opracowywania) materiałów do
  > publikacji w prasie.
  >
  >
  > Art. 45. Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone
  > - podlega karze grzywny.

  J.


 • 4. Data: 2022-09-27 16:24:43
  Temat: Re: Wydawanie gazety bez rejestracji
  Od: "A. Filip" <a...@p...pl>

  Tomasz Kaczanowski <kaczus@_wiadomo_.onet.pl> pisze:
  > W dniu 27.09.2022 o 15:18, Monika Głowacka pisze:
  >> To w końcu nie wiem, można wydawać gazete bez rejestracji w Sądzie ?
  >> czy nie ?
  >>
  >>
  >> 2. W rozumieniu ustawy:
  >> 1) prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą
  >> zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż
  >> raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i
  >> datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne,
  >> stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne
  >> oraz kroniki filmowe;
  >> prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu
  >> technicznego środki masowego przekazywania,
  >> w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe,
  >> upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji,
  >> fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również
  >> zespoły ludzi i poszczególne osoby
  >> zajmujące się działalnością dziennikarską;
  >> 2) dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz
  >> za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż
  >> raz w tygodniu;
  >> 3) czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż
  >> raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku; przepis ten stosuje
  >> się odpowiednio do przekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu
  >> innego niż określony w pkt 2;
  >> 4) materiałem prasowym jest każdy opublikowany lub przekazany do
  >> opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym,
  >> publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków
  >> przekazu, rodzaju, formy,
  >> przeznaczenia czy autorstwa;
  >> 5) dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem
  >> lub przygotowywaniem materiałów prasowych,
  >> pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką
  >> działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji;
  >> 6) redaktorem jest dziennikarz decydujący lub współdecydujący o
  >> publikacji materiałów prasowych;
  >> 7) redaktorem naczelnym jest osoba posiadająca uprawnienia do
  >> decydowania o całokształcie działalności redakcji;
  >> 8) redakcją jest jednostka organizująca proces przygotowywania
  >> (zbierania, oceniania i opracowywania) materiałów do
  >> publikacji w prasie.
  >>
  >> Art. 45. Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone
  >> - podlega karze grzywny.
  >
  > Z przepisów podanych "zależy od gazety" - jeśli będzie rzadziej niż
  > raz do roku pojawiał się numer, to nie trzeba rejestrować, w innych
  > wypadkach, dalej zależy :)

  Czy ty sugerujesz co wydanie to (formalnie) inna "gazeta"? :-)
  Np. "niby miesięcznik: ale wydawany jako seria "osobnych" książek,
  zakazu umieszczania reklam w książkach jak rozumiem nie ma
  [ patrz wątek wolne-lektury: książka z wygasłymi prawami autorskimi
  "wydana" w formie elektronicznej z reklamą po każdym rozdziale ]

  --
  A. Filip
  | Nauka - kagankiem rozumu. (Przysłowie azerskie)


 • 5. Data: 2022-09-27 19:26:21
  Temat: Re: Wydawanie gazety bez rejestracji
  Od: Krzysztof kw1618 <k...@g...pl>

  W dniu 2022.09.27 o 15:44, J.F pisze:
  > On Tue, 27 Sep 2022 15:18:35 +0200, Monika Głowacka wrote:
  >> To w końcu nie wiem, można wydawać gazete bez rejestracji w Sądzie ? czy
  >> nie ?
  >
  > No przeciez masz - mozna, ale podlega karze grzywny :-)
  >
  > Tylko ... pomyslmy o jakims blogu, czy "kanale" na youtube,
  > a moze i stronie na fejsbuku:
  >

  Jeśli blog lub kanał na youtube nie będzie częściej niż raz w tygodniu,
  to nie będzie czasopismem.

  Jeśli blog lub kanał nie będzie ogólnoinformacyjny, cokolwiek to znaczy,
  to nie będzie dziennikiem, czyli art. 45 nie ma zastosowania.

  Poza tym chyba zależy od lokalizacji redakcji, miejsca zamieszkania
  redaktora naczelnego.


  >> Art. 45. Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone
  >> - podlega karze grzywny.
  >
  > J.

  Wydawać by się mogło, że jeżeli przekazywane treści nie są
  kontrowersyjne, to nikt nie wniesie o ściganie, chyba, że fani których
  zazdrość będzie zżerać.

  Kiedyś rozmawiałem z notariuszem, opowiadał mi, że zdarza mu się kilka
  razy w roku poświadczać, że strona internetowa istnieje i zawiera takie
  a nie inne treści np. poświadczenie wydruku z oryginałem w internecie. • 6. Data: 2022-09-28 08:16:04
  Temat: Re: Wydawanie gazety bez rejestracji
  Od: Tomasz Kaczanowski <kaczus@_wiadomo_.onet.pl>

  W dniu 27.09.2022 o 16:24, A. Filip napisał:
  > Tomasz Kaczanowski <kaczus@_wiadomo_.onet.pl> pisze:
  >> W dniu 27.09.2022 o 15:18, Monika Głowacka pisze:
  >>> To w końcu nie wiem, można wydawać gazete bez rejestracji w Sądzie ?
  >>> czy nie ?
  >>>
  >>>
  >>> 2. W rozumieniu ustawy:
  >>> 1) prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą
  >>> zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż
  >>> raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i
  >>> datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne,
  >>> stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne
  >>> oraz kroniki filmowe;
  >>> prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu
  >>> technicznego środki masowego przekazywania,
  >>> w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe,
  >>> upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji,
  >>> fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również
  >>> zespoły ludzi i poszczególne osoby
  >>> zajmujące się działalnością dziennikarską;
  >>> 2) dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz
  >>> za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż
  >>> raz w tygodniu;
  >>> 3) czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż
  >>> raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku; przepis ten stosuje
  >>> się odpowiednio do przekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu
  >>> innego niż określony w pkt 2;
  >>> 4) materiałem prasowym jest każdy opublikowany lub przekazany do
  >>> opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym,
  >>> publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków
  >>> przekazu, rodzaju, formy,
  >>> przeznaczenia czy autorstwa;
  >>> 5) dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem
  >>> lub przygotowywaniem materiałów prasowych,
  >>> pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką
  >>> działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji;
  >>> 6) redaktorem jest dziennikarz decydujący lub współdecydujący o
  >>> publikacji materiałów prasowych;
  >>> 7) redaktorem naczelnym jest osoba posiadająca uprawnienia do
  >>> decydowania o całokształcie działalności redakcji;
  >>> 8) redakcją jest jednostka organizująca proces przygotowywania
  >>> (zbierania, oceniania i opracowywania) materiałów do
  >>> publikacji w prasie.
  >>>
  >>> Art. 45. Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone
  >>> - podlega karze grzywny.
  >>
  >> Z przepisów podanych "zależy od gazety" - jeśli będzie rzadziej niż
  >> raz do roku pojawiał się numer, to nie trzeba rejestrować, w innych
  >> wypadkach, dalej zależy :)
  >
  > Czy ty sugerujesz co wydanie to (formalnie) inna "gazeta"? :-)
  > Np. "niby miesięcznik: ale wydawany jako seria "osobnych" książek,
  > zakazu umieszczania reklam w książkach jak rozumiem nie ma
  > [ patrz wątek wolne-lektury: książka z wygasłymi prawami autorskimi
  > "wydana" w formie elektronicznej z reklamą po każdym rozdziale ]
  >

  sugerować, nic nie sugeruje, b o nie wiem czemu i co chce uzyskać
  autorka wątku, ot po prostu wskazałem na pewne możliwości, a czy akurat
  one pasują, ciężko powiedzieć, bez szczegółów.

  --
  http://zrzeda.pl


 • 7. Data: 2022-09-28 10:52:38
  Temat: Re: Wydawanie gazety bez rejestracji
  Od: jureq <j...@n...no>

  W dniu Tue, 27 Sep 2022 19:26:21 +0200, użytkownik Krzysztof kw1618
  napisał:

  > Kiedyś rozmawiałem z notariuszem, opowiadał mi, że zdarza mu się kilka
  > razy w roku poświadczać, że strona internetowa istnieje i zawiera takie
  > a nie inne treści np. poświadczenie wydruku z oryginałem w internecie.

  I robią to? Bo pamiętam czasy gdy notariusze stanowczo odmawiali takiego
  poświadczania.


 • 8. Data: 2022-09-28 17:09:26
  Temat: Re: Wydawanie gazety bez rejestracji
  Od: "J.F" <j...@p...onet.pl>

  On Tue, 27 Sep 2022 19:26:21 +0200, Krzysztof kw1618 wrote:
  > W dniu 2022.09.27 o 15:44, J.F pisze:
  >> On Tue, 27 Sep 2022 15:18:35 +0200, Monika Głowacka wrote:
  >>> To w końcu nie wiem, można wydawać gazete bez rejestracji w Sądzie ? czy
  >>> nie ?
  >>
  >> No przeciez masz - mozna, ale podlega karze grzywny :-)
  >>
  >> Tylko ... pomyslmy o jakims blogu, czy "kanale" na youtube,
  >> a moze i stronie na fejsbuku:
  >>
  > Jeśli blog lub kanał na youtube nie będzie częściej niż raz w tygodniu,
  > to nie będzie czasopismem.

  Przeczytaj jeszcze raz.
  Jak bedzie czesciej.
  A jak wpisuje czesto, ale sie zdarzy dluzsza przerwa ?

  > Jeśli blog lub kanał nie będzie ogólnoinformacyjny, cokolwiek to znaczy,
  > to nie będzie dziennikiem, czyli art. 45 nie ma zastosowania.

  No wlasnie - co to dokladnie znaczy?
  Poza tym ten termin jest przy "dzienniku" tylko.

  > Poza tym chyba zależy od lokalizacji redakcji, miejsca zamieszkania
  > redaktora naczelnego.
  >
  >
  >>> Art. 45. Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone
  >>> - podlega karze grzywny.
  >>
  > Wydawać by się mogło, że jeżeli przekazywane treści nie są
  > kontrowersyjne, to nikt nie wniesie o ściganie, chyba, że fani których
  > zazdrość będzie zżerać.

  Trafi sie jakis formalista, i doniesie.

  Albo doniesie, ze prokuratorzy nic z tym nie robią :-)

  > Kiedyś rozmawiałem z notariuszem, opowiadał mi, że zdarza mu się kilka
  > razy w roku poświadczać, że strona internetowa istnieje i zawiera takie
  > a nie inne treści np. poświadczenie wydruku z oryginałem w internecie.

  No ale to kwestia dowodu, bo tresc ulotna ...

  J.


strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1