eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Spółka kapitałowa: obowiązki sprawozdawcze

Spółka kapitałowa: obowiązki sprawozdawcze

2013-05-27 00:15

Spółka kapitałowa: obowiązki sprawozdawcze

Spółka kapitałowa: obowiązki sprawozdawcze © Petrik - Fotolia.com

Zbliża się termin zwyczajnych zgromadzeń wspólników w spółkach kapitałowych. Do 30 czerwca powinny odbyć się zgromadzenia wspólników w tych spółkach, dla których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Warto zauważyć, że odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy nie kończy obowiązków sprawozdawczych spółek. Zgodnie z zasadą transparentności zarządy spółek zobowiązane są do złożenia dokumentów finansowych za poprzedni rok obrotowy w sądzie rejestrowym oraz w urzędzie skarbowym. Niedopełnienie obowiązków w terminach wynikających z przepisów prawa może narazić zarządy na odpowiedzialność karną lub karnoskarbową.

Przeczytaj także: Błędne podpisanie sprawozdania finansowego

O jakich terminach należy zatem pamiętać?

Pierwszy ważny termin to wynikający z ustawy o rachunkowości termin 15 dni na złożenie w rejestrze sądowym (KRS): rocznego sprawozdania zarządu z działalności spółki, rocznego sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie finansowe podlegało audytowi), odpisu uchwały zgromadzenia wspólników zatwierdzającej sprawozdanie finansowe oraz uchwały dotyczącej podziału zysku lub pokrycia straty. Termin ten liczony jest od dnia odbycia zgromadzenia wspólników. Należy zauważyć, że opisane obowiązki sprawozdawcze trzeba wypełnić nawet wtedy, kiedy z różnych przyczyn zgromadzenie wspólników nie odbyło się w czasie wskazanym w kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także ponownie w ciągu 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz ze wszystkimi opisanymi powyżej dokumentami.

fot. Petrik - Fotolia.com

Spółka kapitałowa: obowiązki sprawozdawcze

Pierwszy ważny termin to wynikający z ustawy o rachunkowości termin 15 dni na złożenie w rejestrze sądowym (KRS): rocznego sprawozdania zarządu z działalności spółki, rocznego sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta, odpisu uchwały zgromadzenia wspólników zatwierdzającej sprawozdanie finansowe oraz uchwały dotyczącej podziału zysku lub pokrycia straty.


Stosownie do ustawy o rachunkowości niezachowanie powyższego terminu lub niezłożenie dokumentów w sądzie rejestrowym zagrożone jest karą grzywny lub karą ograniczenia wolności.


Drugi istotny termin to wskazany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych termin 10 dni na złożenie we właściwym dla danej spółki urzędzie skarbowym: rocznego sprawozdania finansowego, opinii i raportu biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie finansowe podlegało audytowi), odpisu uchwały zgromadzenia wspólników zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie określa sankcji za niezłożenie powyższych dokumentów lub niezłożenie ich w terminie w urzędzie skarbowym. Jednakże, z uwagi na szeroką definicję pojęcia „deklaracja podatkowa” w ordynacji podatkowej, w praktyce organów podatkowych niezachowanie terminu do złożenia wskazanych dokumentów w urzędzie skarbowym (lub brak ich złożenia) traktowane jest jak niezłożenie deklaracji podatkowej, zagrożone odpowiedzialnością karno-skarbową.

Joanna Ogorzałek, radca prawny w

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: