eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Czy rachunek firmowy to konieczność?

Czy rachunek firmowy to konieczność?

2013-03-20 11:55

Czy rachunek firmowy to konieczność?

Czy rachunek firmowy to konieczność? © buchachon - Fotolia.com

Przepisy prawa nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku posiadania osobnego (poza prywatnym) konta firmowego. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w art. 22 statuuje jedynie, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przeczytaj także: Fiskus umówi się na kontrolę podatkową z dużą firmą

Podobnie w Ordynacji podatkowej, zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Również w trakcie postępowania w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej podatnicy będący osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą oraz niebędący osobami fizycznymi zobowiązani są do zgłoszenia m.in. wykazu rachunków bankowych. Regulacje dotyczące rachunków bankowych odnajdujemy również w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie obowiązku opłacania składek przez płatnika w formie bezgotówkowej.

fot. buchachon - Fotolia.com

Czy rachunek firmowy to konieczność?

Przepisy prawa nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku posiadania osobnego (poza prywatnym) konta firmowego.


Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca zobowiązany jest dokonywać powyższych płatności za pośrednictwem osobnego konta firmowego. Może on w tym celu wykorzystać również konto osobiste. Oczywiście, z natury rzeczy możliwość ta dotyczy jedynie osób fizycznych – dla osób prawnych i osób ustawowych zawsze konto będzie miało charakter instytucjonalny (dla tych podmiotów trudno mówić o „prywatnym” koncie, jak w przypadku osób fizycznych).


Niewątpliwie, umowa między bankiem a osobą fizyczną może zakazywać wykorzystywania konta osobistego przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Konsekwencją używania konta osobistego niezgodnie z umową może być jednak jedynie wypowiedzenie umowy ze strony banku.

Edgar Drozdowski, Aplikant radcowski, w

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Re: Czy rachunek firmowy to konieczność?

    Grzegorz_Knychala / 2014-07-01 12:32:52

    Rachunek firmowy nie jest niezbędny, to być może prawda, ale nie całkiem. Bowiem o wiele łatwiej jest prowadzić firmę gdy posiada się rozdzielone konto firmowe i osobiste, chociażby z tego powodu, że mamy wtedy rozdzielone środki przeznaczone na utrzymanie firmy, od tych, które są nam potrzebne na życie. Dodatkowo większość banków chętniej udziela kredytów klientom, którzy posiadają u nich swoje konto, co zresztą nie powinno dziwić. Kredyt jest przecież niezwykle ważny dla nowo otwartej firmy, bo dzięki temu można łatwo sfinansować nasz przyszły rozwój, więc ewentualne koszta jakie poniesiemy będą zupełnie bez znaczenia. A jakie konto wybrać? Nie jest to prosta sprawa, Osobiście polecam stronę Wybierarka.pl dostępną pod tym adresem http://www.wybierarka.pl/konto_firmowe#list odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: