eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Oczekiwane zmiany w prawie w 2013 r.

Oczekiwane zmiany w prawie w 2013 r.

2013-01-03 10:56

Oczekiwane zmiany w prawie w 2013 r.

Oczekiwane zmiany w prawie w 2013 r. ©  Sebastian Duda - Fotolia.com

Sylwester, a także następujący tuż po nim Nowy Rok to doskonała okazja, aby życzyć sobie wszystkiego najlepszego. Składanie noworocznych życzeń nie jest tylko naszą krajową tradycją, gdyż na całym świecie nadchodzący rok jest zazwyczaj witany w gronie najbliższych i znajomych, którzy składają sobie z tego powodu życzenia. Korzystając z tej okazji, chcielibyśmy złożyć Państwu nasze życzenia prawne na Nowy 2013 Rok, a jednocześnie przedstawić najważniejsze zmiany w prawie, które weszły w życie wraz z początkiem nowego roku lub czekają nas w najbliższych dwunastu miesiącach.

Przeczytaj także: Najważniejsze zmiany w prawie i podatkach w 2017 roku

Przede wszystkim życzymy Państwu, aby rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, które weszło w życie wraz z początkiem roku, nie utrudniło obywatelom realizacji prawa do sądu. Należy wskazać, że rozporządzenie zlikwidowało kilkadziesiąt sądów rejonowych, które zostały przekształcone w wydziały zamiejscowe większych sądów. Zgodnie z założeniami rozporządzenia, reorganizacja sądów rejonowych ma umożliwić prezesom sądów sprawniejsze zarządzanie pracą podległych im sędziów, a jeśli zajdzie taka konieczność, skierowanie ich do orzekania w wydziałach, w których występują braki kadrowe. Mamy nadzieję i życzymy Państwu, aby rozporządzenie rzeczywiście wpłynęło na usprawnienie pracy sądów poprzez bardziej racjonalne i elastyczne wykorzystanie potencjału polskich sędziów, a jednocześnie nie spowodowało ograniczenia obywatelom dostępu do sądu.

Istotną nowelizacją, mającą znaczenie dla wszystkich obywateli, która weszła w życie wraz z początkiem nowego roku, jest nowelizacja ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja może budzić uzasadnione niezadowolenie społeczne, ponieważ jej podstawowym celem jest zwiększenie oszczędności w budżecie państwa poprzez stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do jednakowego dla obu płci poziomu 67 lat. Jeżeli nowelizacja ma być sposobem na zasilenie budżetu państwa w czasie kryzysu gospodarczego, życzymy sobie i Państwu, aby sposób ten okazał się skuteczny, a jednocześnie, aby dłuższe okresy składkowe w znaczący sposób wpłynęły na wzrost Państwa emerytur w przyszłości.

Ważną ustawą, która zacznie obowiązywać w 2013 r. jest także ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, która wprowadza wiele zmian dla kierowców. Przede wszystkim, prawo jazdy nie będzie wydawane bezterminowo, lecz co do zasady jedynie na okres 15 lat. Ponadto, zdawanie egzaminu teoretycznego na prawo jazdy będzie utrudnione, ponieważ zwiększy się baza pytań egzaminacyjnych, a dodatkowo nie będą one znane kursantom. Jednocześnie, zmiany będą dotyczyć sposobu wystawiania mandatów, ponieważ podczas jednego zatrzymania będzie można otrzymać maksymalnie 10 punktów karnych. Naszym życzeniem jest, aby nowa ustawa wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. poprzez podniesienie kwalifikacji osób kierujących pojazdami, a w konsekwencji doprowadziła do zmniejszenia liczby wypadków drogowych.

fot. Sebastian Duda - Fotolia.com

Oczekiwane zmiany w prawie w 2013 r.

Istotną nowelizacją, mającą znaczenie dla wszystkich obywateli, która weszła w życie wraz z początkiem nowego roku, jest nowelizacja ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Korzystną zmianą, która może wejść w życie w 2013 r. jest również ustawa – Kodeks budowlany, który zastąpiłby dotychczas obowiązującą ustawę Prawo budowlane. Życzymy Państwu, aby nowe przepisy ułatwiły przeprowadzanie procesów budowlanych i inwestycyjnych. Celem ustawy jest bowiem m.in. rezygnacja z niektórych ograniczeń przy prowadzeniu robót budowlanych. Przykładowo, wszystko, co nie jest budowlą ma zostać uwolnione od konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast samo pozwolenie na budowę będzie wymagane jedynie w przypadku obiektów wyraźnie wymienionych w ustawie. Życzymy Państwu, aby planowane zmiany zostały uchwalone i wprowadzone w życie, co ułatwi przeprowadzanie procesów inwestycyjnych i budowlanych, a jednocześnie ograniczy rolę administracji państwowej w tym zakresie.

Niezwykle oczekiwaną nowelizacją, która również może wejść w życie w 2013 r. jest ustawa o uchyleniu lub zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Wskazana ustawa stanowi realizację zapowiedzi zmian legislacyjnych zawartych w expose Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2012 r., które mają doprowadzić do zmniejszenia liczby zawodów regulowanych w Polsce. Celem ustawy jest więc zmniejszenie liczby zawodów, których wykonywanie jest na dzień dzisiejszy uwarunkowane spełnieniem wielu wymagań kwalifikacyjnych. Tym samym ustawa ma ułatwić wykonywanie pewnych zawodów (np. zawodu adwokata, radcy prawnego, komornika, syndyka, czy taksówkarza). Życzymy zatem Państwu, aby wprowadzana ustawa w pozytywny sposób wpłynęła na ułatwienie wykonywania pewnych zawodów, a jednocześnie nie spowodowała obniżenia jakości usług świadczonych przez ich przedstawicieli.

W Nowym 2013 Roku, życzymy Państwu spełnienia wszystkich przedstawionych przez nas życzeń prawnych. O tym, czy zostaną one zrealizowane przez ustawodawcę, przekonamy się już za kilka miesięcy. W każdym przypadku mamy jednak nadzieję, że rozpoczynający się Nowy Rok przyniesie jedynie pozytywne zmiany w polskim prawodawstwie, które zostaną uchwalone w sposób zgodny z zasadami prawidłowej legislacji, czego sobie i Państwu życzymy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: