eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Licencja a przeniesienie praw autorskich

Licencja a przeniesienie praw autorskich

2012-09-27 12:41

Licencja a przeniesienie praw autorskich

Twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacj © Photosani - Fotolia.com

Autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm., dalej "Prawo autorskie") mogą być przedmiotem umów zawieranych pomiędzy podmiotami, którym prawa te przysługują, a podmiotami zainteresowanymi nabyciem takich praw lub korzystaniem z utworu w określonym zakresie.

Przeczytaj także: Utwór pracowniczy a prawa autorskie

Prawo autorskie wyróżnia dwa rodzaje umów dotyczących praw autorskich: umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umowę o korzystanie z utworu, tzw. licencję.

W przypadku umowy przenoszącej prawa autorskie, twórca definitywnie zbywa przysługujące mu prawa autorskie majątkowe. Jednakże umowa przenosząca majątkowe prawa autorskie obejmuje tzw. pola eksploatacji (formy korzystania z utworu) wyraźnie w niej wymienione. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Licencja polega natomiast na tym, że twórca upoważnia inny podmiot do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. Licencja może zastrzegać wyłączność korzystania z utworu w określony sposób (licencja wyłączna). Umowa taka może także nie wykluczać jednoczesnego udzielenia przez twórcę upoważnienia do korzystania z utworu różnym osobom (licencja niewyłączna). Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Natomiast zawarcie umowy licencji niewyłącznej nie wymaga szczególnej formy, może nastąpić nawet w sposób dorozumiany (np. przesłanie krótkiego utworu literackiego do redakcji gazety, może być odczytane jako udzielenie licencji niewyłącznej na jego opublikowanie w tej gazecie).

Istotne jest przy tym, że nieważne są umowy dotyczące praw autorskich, odnoszące się do wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości. Przepis ten ma na celu ochronę twórców przed negatywnymi skutkami umów, na mocy których jeden podmiot na stałe „eksploatowałby” całość twórczości określonej osoby.

fot. Photosani - Fotolia.com

Twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacj

Autorskie prawa majątkowe mogą być przeniesione w drodze umowy na inną osobę, można także w drodze umowy jedynie udzielić upoważnienia do korzystania z utworu (tzw. licencji)

Zarówno umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, jak i licencji dotyczy zasada, zgodnie z która, jeśli w umowie wyraźnie nie zastrzeżono, że jest ona nieodpłatna, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli strony nie uzgodnią takiego wynagrodzenia, przysługuje ono stosownie do zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu. Ponadto, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji. Powyższe unormowania mają na celu ochronę interesów majątkowych twórcy, nawet w przypadkach, gdy wyraźnie nie zastrzegł on sobie określonego wynagrodzenia.

Podsumowując, autorskie prawa majątkowe mogą być przeniesione w drodze umowy na inną osobę, można także w drodze umowy jedynie udzielić upoważnienia do korzystania z utworu (tzw. licencji). Umowa licencyjna może być przy tym wyłączna (wówczas wykluczone jest upoważnienie do korzystania z utworu więcej niż jednej osoby) lub niewyłączna (może być ona udzielona jednocześnie więcej niż jednej osobie). Przepisy regulujące uprawnienia stron umów dotyczących praw autorskich chronią przede wszystkim interesy majątkowe twórcy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: