eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Niższy koszt rejestracji spółki handlowej w KRS

Niższy koszt rejestracji spółki handlowej w KRS

2012-05-31 00:15

Niższy koszt rejestracji spółki handlowej w KRS

Rejestracja w KRS © ebraxas - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

W niespełna rok rejestracja handlowej spółki osobowej w KRS potaniała o 650 zł, a spółki kapitałowej o 900 zł. Na takie obniżki złożyły się zeszłoroczne zmiany w opłatach sądowych i niedawna obniżka opłaty za ogłoszenie pierwszego wpisu w MSiG.

Przeczytaj także: Digitalizacja KRS. Miało być nowocześnie, a wychodzi śmiesznie

Niższy koszt rejestracji

Każda spółka handlowa podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero z chwilą wpisu w KRS powstaje osobowa spółka handlowa (art. 251 § 1, art. 94, art. 109 § 1 i art. 134 § 1 K.s.h.), a spółka kapitałowa w organizacji staje się właściwą spółką z o.o. albo akcyjną i uzyskuje osobowość prawną (art. 12 K.s.h.).

Wniosek o wpis spółki do KRS podlega opłacie sądowej. Poza tym wpis spółki do KRS jest obligatoryjnie ogłaszany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Za ogłoszenie pobierana jest opłata. Koszty postępowania rejestrowego ponosi podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do KRS. Opłatę sądową i za ogłoszenie wpisu w MSiG uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek.

W zeszłym roku do sądów rejestrowych trafiło 127.108 wniosków o rejestrację, tj. o pierwszy wpis w KRS. Te podmioty, które wnioski o wpis składały od dnia 1 lipca 2011 r., zaoszczędziły na opłatach sądowych. Od tego dnia obniżono i ujednolicono opłatę sądową za rejestrację spółki handlowej - wynosi ona 500 zł, niezależnie od tego, czy rejestrowana jest spółka osobowa, czy kapitałowa.

Tylko 100 zł za ogłoszenie

Podmioty, które wnioski o pierwszy wpis składają od dnia 18 maja 2012 r. zobowiązane są uiścić jeszcze niższą opłatę. Tym razem bowiem zmniejszona została opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o 400 zł i obecnie wynosi 100 zł.

Rozporządzenie, na mocy którego obniżono opłatę za ogłoszenie pierwszego wpisu, opublikowane zostało 10 maja br., natomiast zmiany weszły w życie 18 maja 2012 r. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie omawianego rozporządzenia do opłat za ogłoszenie wpisu do KRS stosuje się przepisy dotychczasowe (§ 3 rozporządzenia).

fot. ebraxas - Fotolia.com

Rejestracja w KRS

Niższy koszt rejestracji spółki handlowej w KRS

Jeżeli natomiast po wejściu zmian w życie (od 18 maja br.) wnioskodawca złożył wniosek o wpis spółki do KRS i uiścił opłatę w poprzednio obowiązującej wysokości (tj. 1.000 zł, po 500 zł tytułem opłaty sądowej i za ogłoszenie wpisu w MSiG zamiast odpowiednio 500 zł i 100 zł), to nadpłata (400 zł) w opłacie za ogłoszenie pierwszego wpisu w MSiG nie przepada. Przepisy w przypadku opłaty sądowej stwierdzają, że sąd z urzędu zwraca stronie różnicę między opłatą pobraną od strony a opłatą należną. Wynika tak z art. 80 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 ze zm.). Regulacja ta w odniesieniu do opłaty za ogłoszenie wpisu w MSiG może być stosowana odpowiednio. Jeżeli sąd z urzędu nie zwróci stronie nadpłaty, spółka może skierować stosowne pismo w tej sprawie do sądu, do którego składany był wniosek o wpis.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: