eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo konsumenckie › Polubowne sądy konsumenckie także dla przedsiębiorców

Polubowne sądy konsumenckie także dla przedsiębiorców

2012-04-07 00:21

Koszty, formalizm i nierzadko długotrwałość postępowań prowadzonych przez sądy powszechne mogą skutecznie zniechęcać do takiej właśnie drogi rozstrzygania sporów z konsumentami, których trudno uniknąć prowadząc działalność handlową czy usługową. Alternatywą są stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Z ich usług korzystać mogą również przedsiębiorcy składając odpowiedni wniosek, który następnie przekazywany jest drugiej stronie, czyli konsumentowi.

Przeczytaj także: Polubowne sądy konsumenckie opłacalne

Gdzie szukać?

Stałe polubowne sądy konsumenckie tworzone są na podstawie umów w sprawie ich zorganizowania zawieranych przez wojewódzkich inspektorów najczęściej z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi konsumentów lub przedsiębiorców. W każdym mieście wojewódzkim znajduje się siedziba takiego sądu. Do tego w kilkunastu większych ośrodkach miejskich funkcjonują ośrodki zamiejscowe tych sądów, dzięki czemu konsumenckie sądownictwo polubowne staje się bardziej dostępne i bliższe dla zainteresowanych stron uwikłanych w konflikt.


www.uokik.gov.pl - na tej stronie (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) znajduje się lista stałych polubownych sądów konsumenckich wraz z danymi teleadresowymi (zakładka "Konsumenci"/"Instytucje konsumenckie").

Kategorie spraw

Nie każdy jednak spór na linii przedsiębiorca - konsument (lub na odwrót) nadaje się do rozpatrzenia przez arbitrów stałego polubownego sądu konsumenckiego. Są one bowiem powołane i uprawnione do rozpatrywania sporów o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Przykładowo może chodzić o sprawy dotyczące realizacji umów o remont mieszkania, np. gdy konsument nie chce zapłacić wykonawcy wynagrodzenia lub jego części z powołaniem na wadliwe wykonawstwo czy materiały. Przedsiębiorca może być również zainteresowany polubownym rozstrzygnięciem, gdy konsument odstępuje od umowy lub zgłasza roszczenia z tytułu udzielonej gwarancji czy ustawowej odpowiedzialności za produkt.

Instytucje te nie są natomiast właściwe m.in. w przypadku spraw z zakresu usług energetycznych, pocztowych i telekomunikacyjnych czy finansowych, w tym ubezpieczeniowych i bankowych. Ich odpowiednikami są w przypadku tego rodzaju spraw (za wyjątkiem energetyki) takie instytucje konsumenckie, jak: Sąd Polubowny przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych czy Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Ze statystyk wynika, że większość wniosków kierowanych do polubownych sądów konsumenckich pochodzi jednak od konsumentów i dotyczy wad obuwia. W mniejszej ilości, choć także sporo jest spraw dotyczących reklamacji sprzętu elektronicznego i AGD, usług pralni chemicznych czy wspomnianych już prac remontowo-budowlanych.

Czas to pieniądz

Nawet najtrafniejsze orzeczenie sądu powszechnego nie cieszy, jeżeli trzeba na nie czekać latami. Polubowne sądownictwo konsumenckie pozwala jednak zaoszczędzić czas i pieniądze. Większość spraw trafiających na wokandę polubownego sądu konsumenckiego kończy się w przeciągu dwóch miesięcy, czyli mniej więcej tyle, ile sądowi powszechnemu zajmie wyznaczenie i być może przeprowadzenie pierwszej rozprawy.

Do tego dochodzą bardziej wymierne oszczędności w postaci choćby braku opłat sądowych czy kosztów zastępstwa procesowego (wynagrodzenia dla radców prawnych lub adwokatów). Dla porównania opłaty sądowe w przypadku sądownictwa powszechnego wynoszą standardowo 5% od wartości przedmiotu sporu, zaś minimalne koszty zastępstwa w sprawach powyżej 10.000 zł (do 50.000 zł) to wydatek rzędu 2.400 zł.

Wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim nie podlega żadnej opłacie. Jeżeli jednak z podjęciem określonej czynności przez sąd wiążą się wydatki (np. dopuszczenie dowodu w postaci opinii rzeczoznawcy), sąd wezwie stronę, która wnosiła o podjęcie tej czynności, do złożenia zaliczki na ich pokrycie. Ostatecznie koszty te poniesie strona przegrana. W przypadku działania przez pełnomocnika, co jest dopuszczalne także przed sądem polubownym, należy również uiścić 17 zł tytułem opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa.


Od wyroku stałego polubownego sądu konsumenckiego nie ma odwołania (apelacji).

Rozstrzygnięcia polubowne są już właściwie ostateczne, w związku z czym odpadają czasochłonne niekiedy procedury odwoławcze. W wyjątkowych przypadkach (np. gdy zapis na sąd był nieważny) można jednak żądać uchylenia wyroku sądu polubownego wnosząc skargę do sądu powszechnego.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: