eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Opłata produktowa: trzeba się rozliczyć

Opłata produktowa: trzeba się rozliczyć

2012-03-21 13:16

Do końca marca wielu przedsiębiorców musi wywiązać się z obowiązku uregulowania opłaty produktowej. Muszą oni przedłożyć roczne sprawozdania oraz samodzielnie naliczyć i uregulować należną opłatę. Opłatę produktową wnosi się w sytuacji, gdy firma nie osiągnęła odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Przeczytaj także: Opakowania produktów elementem kreacji marki

Kto rozlicza?

Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają, importują oraz nabywają na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej produkty w opakowaniach lub oleje i opony są zobowiązani do przedłożenia rocznego sprawozdania marszałkowi województwa. Powinno ono zawierać informacje o masie opakowań i produktów wprowadzonych na rynek krajowy, a także dane o poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadach opakowaniowych i poużytkowych oraz o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu, jak również o ewentualnej należnej opłacie produktowej. Obowiązek ten obciąża także działające w imieniu przedsiębiorców organizacje odzysku.

Ponadto producenci i importerzy nabywający opakowania oraz eksporterzy dokonujący dostawy wewnątrz Unii opakowań i produktów w opakowaniach są zobowiązani do przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku.

Obowiązek ten obejmuje przedsiębiorców, którzy:
  1. wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, np. produkują opakowane produkty spożywcze, opakowany sprzęt elektroniczny,
  2. pakują produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę, np. firmy pakujące płody rolne wyprodukowane przez rolników,
  3. prowadzą jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 lub kilka jednostek handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5.000 m2 i sprzedają produkty tam pakowane,
  4. zlecają innemu przedsiębiorcy wytworzenie produktu lub produktu w opakowaniu, jeżeli ich oznaczenie (znak towarowy) znajduje się na produkcie, np. firma udostępniająca swój znak firmowy na zasadzie franczyzy,
  5. importują lub dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia (również na potrzeby własne) towarów w opakowaniach, lamp wyładowczych lub opon, a także towarów, których częściami składowymi są wymienione towary.
Samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji

Opłatę produktową wylicza samodzielnie przedsiębiorca bądź też może skorzystać z pomocy organizacji odzysku. W przypadku skorzystania z pomocy organizacji odzysku, organizacja przejmuje od przedsiębiorcy obciążające go obowiązki na podstawie zawieranej umowy. Przedsiębiorca nie musi już wysyłać sprawozdania do marszałka, ale nadal zobowiązany jest prowadzić ewidencję masy wprowadzonych na rynek opakowań.

Decydując się na wybór organizacji odzysku należy pamiętać, że musi ona działać w formie spółki akcyjnej. Przedmiotem jej funkcjonowania może być wyłącznie działalność związana z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, a w szczególności z recyklingiem odpadów, a także edukacja ekologiczna. Jej kapitał zakładowy musi opiewać na kwotę co najmniej 1.000.000 zł, a nazwa musi zawierać określenie "organizacja odzysku".

Warto wskazać, iż na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań: www.cobro.org.pl, w zakładce "Lista referencyjna organizacji odzysku", znaleźć można wyniki rocznej oceny organizacji przeprowadzonej przez Zakład Ekologii Opakowań COBRO z udziałem Obserwatora z Ministerstwa Środowiska. Ocena ta nie jest obowiązkowa, zainteresowane organizacje dobrowolnie zgłaszają chęć poddania się jej.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: