eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo konsumenckie › Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

2012-02-27 12:50

Konsumenci, którzy zawarli umowę na odległość, np. w sklepie internetowym, mają 10 dni od otrzymania towaru na rezygnację z tej transakcji. W niektórych przypadkach termin ten jest wydłużony do trzech miesięcy.

Przeczytaj także: Prawo do odstąpienia od umowy: ile tracą sklepy?

Umowy na odległość

Przez umowy na odległość rozumie się umowy zawierane przez przedsiębiorcę z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość. Chodzi tu w szczególności o użycie drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, radia, telewizji, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej.

Nie ma wątpliwości, że zakupy w sklepach internetowych są zakupami na odległość. Jeśli przedsiębiorca w taki właśnie sposób zorganizował swoją działalność, to musi się liczyć z tym, że konsumenci mają szczególne uprawnienie do rezygnacji z umowy bez podania przyczyny.

Termin na odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Wynika to z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

W wielu przypadkach termin ten jest jednak znacznie dłuższy. Wynika to z zaniedbań przedsiębiorców, którzy nie przekazują konsumentom wymaganych prawem informacji. Chodzi tu o potwierdzenie konsumentowi na piśmie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy oraz innych warunków umowy najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. W razie braku potwierdzenia tych informacji termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące. Liczy się on od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak po rozpoczęciu biegu tego terminu konsument otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.

14 dni przy usługach finansowych

W przypadku umów na odległość dotyczących usług finansowych termin na odstąpienie od umowy został wydłużony do 14 dni, a przy umowach ubezpieczenia - do 30 dni. Jeśli świadczenie takich usług zostało za zgodą konsumenta rozpoczęte przed upływem tych terminów, to od umowy można odstąpić, ale przedsiębiorca może żądać zapłaty ceny za usługę rzeczywiście wykonaną.

Nie zawsze jednak konsument może przy takich umowach skorzystać z prawa odstąpienia. Wyjątek dotyczy m.in. umów całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta, przed upływem terminów do odstąpienia od nich, a także umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż trzydzieści dni.

Umowy, od których nie można swobodnie odstąpić

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w następujących wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem dziesięciu dni od zawarcia umowy;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usług w zakresie gier hazardowych.
Konsument nie może też odstąpić od umowy zawartej na odległość dotyczącej świadczenia, w ściśle oznaczonym okresie, usług w zakresie zakwaterowania, transportu, rozrywek, gastronomii. Nie może też odstąpić od umowy sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do mieszkania lub miejsca pracy konsumenta.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: