eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zwolnienia lekarskie a wypowiedzenie umowy o pracę

Zwolnienia lekarskie a wypowiedzenie umowy o pracę

2012-02-02 13:19

Pracodawca może rozważyć możliwość wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z powodu długotrwałych nieobecności w pracy, jeśli takie nieobecności powodują naruszenie istotnych interesów pracodawcy. Będzie jednak mógł to zrobić dopiero, gdy pracownik stawi się do pracy. W czasie korzystania z L-4 albo opieki na dziecko pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem.

Przeczytaj także: Sposoby rozwiązania stosunku pracy

Pytanie: Pracownik od maja 2011 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim na przemian choroba z opieką. W listopadzie na 1 dzień wrócił do pracy (piątek), a od poniedziałku kolejne zwolnienie - opieka - do połowy stycznia 2012 r. Od połowy stycznia przebywa znów na zwolnieniu chorobowym do połowy lutego 2012 r. Czy można zwolnić pracownika, który przez prawie rok był tylko 1 dzień w pracy?

Odpowiedź: W związku z przerwaniem okresu zasiłkowego spowodowanym powrotem pracownika do pracy oraz skorzystaniem ze zwolnienia na opiekę na chore dziecko pracodawca nie może obecnie rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b Kodeksu pracy.

Pracodawca może rozważyć możliwość wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z powodu długotrwałych nieobecności w pracy, jeśli takie nieobecności powodują naruszenie istotnych interesów pracodawcy. Będzie jednak mógł to zrobić dopiero, gdy pracownik stawi się do pracy. W czasie korzystania z L-4 albo opieki na dziecko pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem.

Po długotrwałej chorobie można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia

W stosunku do pracownika zatrudnionego u pracodawcy co najmniej 6 miesięcy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli nieobecność tego pracownika w pracy spowodowana chorobą trwa dłużej niż:
  • łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące

Ta sama zasada dotyczy sytuacji, gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Powyższe oznacza, że zwolnienie pracownika jest dopuszczalne po wyczerpaniu okresu zasiłkowego oraz dodatkowo po 3 miesiącach pobierania świadczenia rehabilitacyjnego (o ile takie świadczenie zostało pracownikowi przyznane).


Ważne! Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Jeżeli zatem pracownik był niezdolny do pracy, następnie wrócił do niej i po kilkunastu dniach jest znowu niezdolny do pracy, okresy tej niezdolności sumuje się.

W sytuacji opisanej w pytaniu pracownik po okresie korzystania ze zwolnienia lekarskiego (po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia lekarza medycyny pracy dopuszczające pracownika do pracy) skorzystał z prawa do opieki nad chorym dzieckiem, po czym ponownie udał się na zwolnienie lekarskie. W związku z tym, iż pomiędzy zwolnieniami lekarskimi pracownik wrócił do pracy oraz skorzystał ze zwolnienia na opiekę na chore dziecko - w efekcie wystąpiła przerwa w niezdolności do pracy, której okres przekroczył 60 dni.

Oznacza to, że pracownik po powrocie do pracy po okresie zwolnienia na opiekę nad dziecko przynosząc kolejne zwolnienie lekarskie rozpoczął nowy okres zasiłkowy. W konsekwencji pracodawca nie ma możliwości rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia w związku z art. 53 § 1 pkt 1 lit. b Kodeksu pracy, gdyż nie upłynął jeszcze wskazany w nim okres (okres ten należy liczyć od połowy stycznia 2012 r., gdyż w tej dacie pracownik rozpoczął nowy okres zasiłkowy).


Ważne! Zwolnienie na opiekę nie przysługuje osobom niezdolnym do świadczenia pracy z powodu choroby.

Warto zaznaczyć, że w powyższej sytuacji pracownik po okresie nieobecności spowodowanej chorobą przypadającą w okresie maj-listopad 2011 r. powinien udać się na badania kontrolne, w czasie których lekarz medycyny pracy powinien stwierdzić jego zdolność do wykonywania pracy. Bez takiego orzeczenia pracownik nie powinien korzystać ze zwolnienia od pracy na czas sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, jako że zwolnienie to nie przysługuje osobom niezdolnym do świadczenia pracy. W takiej sytuacji okresy niezdolności do pracy uległyby zsumowaniu.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: