eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zmiana norm czasu pracy pracownika niepełnosprawnego

Zmiana norm czasu pracy pracownika niepełnosprawnego

2012-01-20 11:53

Jeżeli pracownik nie przedstawi pracodawcy zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, w takim przypadku nie ma podstaw do stosowania niższych norm czasu pracy i wypłaty z tego tytułu dodatku do wynagrodzenia. Zmiany treści umowy o pracę można dokonać za pomocą porozumienia stron (aneksu do umowy) lub wypowiedzenia zmieniającego.

Przeczytaj także: Normy czasu pracy dla niepełnosprawnych - zmiany

Pytanie: Dotychczas pracownicy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracowali po 7 godz. dziennie i 35 godz. tygodniowo. W związku z tym (przy stawce godzinowej) otrzymywali dodatki do wynagrodzenia z tytułu skróconych norm czasu pracy, o czym stanowiły postanowienia umowy o pracę. Czy w sytuacji, gdy czas pracy tych pracowników od 1 stycznia 2012 r. będzie wynosił 8 godz. Dziennie, zasadne będzie zlikwidowanie dodatku z tytułu skróconych norm czasu pracy? Czy będzie tę zmianę można wprowadzić aneksem do umowy? Jak taki aneks powinien brzmieć?

Odpowiedź: Jeżeli pracownik nie przedstawi pracodawcy zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, w takim przypadku nie ma podstaw do stosowania niższych norm czasu pracy i wypłaty z tego tytułu dodatku do wynagrodzenia. Zmiany treści umowy o pracę można dokonać za pomocą porozumienia stron (aneksu do umowy) lub wypowiedzenia zmieniającego.

1. Skrócone normy czasu pracy dopiero po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza

Do końca 2011 r. czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie mógł przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Od 1 stycznia 2012 r. czas pracy osoby niepełnosprawnej (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Tylko w przypadku gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do takiej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie będzie mógł przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Koszty powyższych badań poniesie pracodawca. Obniżone normy czasu pracy znajdą zastosowanie od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.

2. Bez skróconych norm czasu pracy nie ma podstaw do wypłacania pracownikom dodatków

Przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych chronią pracowników niepełnosprawnych przed obniżeniem przysługującego im wynagrodzenia w związku ze stosowaniem skróconych norm czasu pracy. Zgodnie z przepisami ustawy praca w skróconych normach czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Natomiast godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na skrócone normy czasu pracy ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

W sytuacji, gdy czas pracy pracownika niepełnosprawnego od 1 stycznia 2012 r. będzie wynosił 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, odpadnie podstawa wypłacania dodatku z tytułu stosowania skróconych norm czasu pracy.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: