eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IX 2011

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IX 2011

2011-10-03 12:23

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych, które weszły w życie w sierpniu i wrześniu 2011 r. oraz najciekawszych decyzji Prezesa UOKiK.

Przeczytaj także: Zmiany w działalności lobbingowej

PRAWO BANKOWE

Dnia 26 sierpnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 984), którą:
  • wprowadzono możliwość spłaty kredytu w walucie, w której był on zaciągnięty bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez kredytobiorcę, co ma na celu umożliwienie uniknięcia spreadu bankowego;
  • nałożono na banki obowiązek jasnego określenia sposobu wyliczania spreadu w podpisywanych umowach kredytowych oraz wyeliminowania dodatkowych opłat z tytułu spłacania takich kredytów, co pozwoli kredytobiorcom na określenie wysokości spłacanych rat już w momencie zawierania umowy kredytowej;
  • wprowadzono powyższe rozwiązania również w odniesieniu do umów pożyczek pieniężnych.
ZASADY EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI PODATNIKÓW

Dnia 1 września 2011 r. weszła w życie znaczna część przepisów nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016), która:
  • wprowadziła rozróżnienie identyfikatora podatkowego na NIP i PESEL;
  • dokonała zmian w procedurze nadawania NIP, który obecnie jest nadawany po dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego, przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, a nie jak dotychczas w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego;
  • zniesie z dniem 1 stycznia 2012 r. obowiązek posiadania NIP-u przez osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, pod warunkiem, że nie prowadzą one działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

Dnia 1 września 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2011 r. Nr 161, poz. 966), którą:
  • wprowadzono zmiany w zasadach planowania prac Rządu, zastępując przygotowywane co 6 miesięcy programy prac legislacyjnych Rady Ministrów, wykazem prac legislacyjnych o charakterze ciągłym;
  • wprowadzono zmiany w zasadach planowania prac Prezesa Rady Ministrów i ministrów, którzy będą prowadzić odpowiednie wykazy prac legislacyjnych, obejmujące projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów i ministrów;
  • wskazano, że każdy ma możliwość zgłoszenia zainteresowania pracami legislacyjnymi z chwilą udostępnienia w BIP wykazów, albo - w przypadku gdy projekt nie był zawarty w żadnym z tych wykazów - z chwilą udostępnienia w BIP danego projektu;
  • wskazano, że zgłoszenie wnosi się na urzędowym formularzu do organu odpowiedzialnego za przedłożenie projektu założeń projektu ustawy albo do organu odpowiedzialnego za przedłożenie projektu ustawy Radzie Ministrów albo za opracowanie projektu rozporządzenia.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: