eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo konsumenckie › Bezpłatne leczenie na wakacjach

Bezpłatne leczenie na wakacjach

2011-07-19 10:36

Polacy udający się na wakacje do krajów unijnych czy EFTA mają prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Darmowe leczenie będzie przysługiwało jednak tylko wtedy, gdy przewiduje je wewnętrzne prawo konkretnego państwa.

Przeczytaj także: Odszkodowanie za następstwa szczepienia przeciwko COVID-19?

Świadczenia bezpłatne i odpłatne

W Europie każde państwo ma własne zasady finansowania świadczeń zdrowotnych. W niektórych świadczenia te przysługują pacjentowi bezpłatnie, a w innych trzeba za nie zapłacić (w całości lub tylko częściowo). Zakres odpłatności za leczenie zależy więc od prawodawstwa konkretnego państwa. Udając się na wakacje do krajów Unii czy EFTA warto sprawdzić, jakie świadczenia w razie choroby czy wypadku są bezpłatne dla posiadaczy Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jest to dokument wydawany na wniosek ubezpieczonego przez właściwy oddział NFZ.

Niezbędne ze względów medycznych

Z EKUZ można korzystać we wszystkich przypadkach pobytu czasowego za granicą, podczas którego ubezpieczony potrzebuje świadczeń rzeczowych z tytułu choroby. Nie zależy to od celu pobytu, który może mieć związek z turystyką, działalnością zawodową czy nauką. Stanowi dowód na to, że jej posiadacz jest uprawniony w kraju pobytu do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne ze względów medycznych. Na jej podstawie można korzystać z opieki zdrowotnej w danym kraju UE lub EFTA na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w tym państwie. Przykładowo, jeśli polski turysta będzie miał wypadek w Niemczech, to zapłaci za takie udzielone świadczenia, które byłyby płatne również dla obywatela Niemiec w danej sytuacji. Będzie musiał m.in. zapłacić z własnej kieszeni za pobyt w szpitalu. Zakładając sytuację odwrotną, niemiecki turysta w Polsce zapłaci za takie świadczenia, jakie są odpłatne dla Polaków. De facto dla niego pobyt w szpitalu będzie bezpłatny.

Niektóre do uzgodnienia

Istnieje lista świadczeń rzeczowych, które aby mogły być udzielone w czasie pobytu w innym państwie członkowskim, z przyczyn praktycznych wymagają wcześniejszego porozumienia między zainteresowaną osobą a instytucją zapewniającą opiekę. Chodzi tu o takie świadczenia, które mogą być udzielone jedynie w wyspecjalizowanych placówkach medycznych lub z udziałem wyspecjalizowanego personelu lub sprzętu. Lista rodzajów leczenia spełniających te kryteria to dializa nerek, tlenoterapia, specjalne leczenie astmy, echokardiografia w przypadku przewlekłych chorób autoimmulogicznych, chemioterapia.

EKUZ nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski oraz opłat za świadczenia zdrowotne, obowiązujących w większości państw.

Okres ważności EKUZ

Obecnie EKUZ wydawana jest na okres 6 miesięcy, który liczony jest od dnia złożenia wniosku w NFZ o jej wydanie. Dotyczy to ubezpieczonych w NFZ:
  • będących osobami zatrudnionymi,
  • prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
  • pobierających rentę,
  • będących studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
  • będących członkami rodziny, za wyjątkiem dzieci powyżej 18. roku życia.
Dla osób pobierających emeryturę EKUZ jest przyznawana na zdecydowanie dłuższy okres, tj. 5 lat. W odniesieniu do osób spełniających kryterium dochodowe do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej i mających prawo do nieodpłatnego leczenia na podstawie stosownej decyzji - EKUZ wydaje się maksymalnie na 90 dni.

Kobiety w okresie połogu mające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski otrzymają kartę, która będzie ważna przez 42 dni. Natomiast kobiety w okresie ciąży lub porodu - na 6 miesięcy.

Gdzie się leczyć?

Na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można leczyć się w przychodniach i szpitalach działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej w krajach należących do Unii i w państwach EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria).

Warto zaznaczyć, że EKUZ można wykorzystać na terenach zamorskich, zależnych czy autonomicznych. Mowa tu o terytoriach hiszpańskich: Majorce, Minorce, Ibizie i Wyspach Kanaryjskich; francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion i Gujana Francuska; portugalskich: na Azorach i Maderze. Nie znajdzie ona jednak zastosowania na obszarze Grenlandii i Wysp Owczych oraz na Wyspach Normandzkich (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark) i Wyspie Man.


Wydawnictwo Podatkowe GOFIN – wydawca czasopism, Gazety Podatkowej i serwisów internetowych dostarczających specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: