eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo konsumenckie › Jak odpowiadać na reklamacje konsumentów?

Jak odpowiadać na reklamacje konsumentów?

2011-04-28 13:40

Jeśli reklamację wadliwego towaru złożył konsument, to przedsiębiorca musi pamiętać o obowiązku ustosunkowania się do niej w terminie 14 dni. Brak udzielenia odpowiedzi w tym terminie jest równoznaczny z uznaniem żądań klienta za uzasadnione.

Przeczytaj także: Reklamacja towaru: kiedy można ją odrzucić?

Niezgodność towaru z umową

Zasady związane ze składaniem przez konsumentów i rozpatrywaniem przez przedsiębiorców reklamacji wadliwego towaru zawarte są w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenc­kiej. Ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, to kupujący, co do zasady, może żądać od sprzedającego nieodpłatnej naprawy albo wymiany na nowy, korzystając tym samym z uprawnień wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Należy przy tym rozróżnić sytuację, gdy konsument realizuje wskazane wcześniej uprawnienia przysługujące mu wobec sprzedającego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową od realizacji uprawnień wnikających z gwarancji jakości (udzielanej z reguły przez producenta). Wybór, czy korzystać z niezgodności towaru z umową czy z gwarancji należy do konsumenta. Gwarancja rządzi się jednak własnymi prawami (jej zasady są najczęściej szczegółowo opisane w dokumencie gwarancyjnym) i omawiane reguły nie mają do niej zastosowania.

14 dni - to termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację konsumenta.

Brak odpowiedzi to uznanie reklamacji

Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie nieodpłatnej naprawy albo wymiany rzeczy nie ustosunkował się do niego w terminie 14 dni, uważa się, iż uznał je za uzasadnione (art. 8 ustawy). Niezwykle istotne jest więc poinformowanie klienta przed upływem tego terminu o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Błędem jest przy tym uznawanie, że to klient powinien przyjść do sklepu i odebrać odpowiedź na reklamację. Takiego sposobu uzyskania odpowiedzi na reklamację nie można klientowi narzucać np. w formularzu reklamacyjnym.

Zamieszczenie w formularzu reklamacyjnym postanowienia zobowiązującego klienta do osobistego odebrania odpowiedzi w sklepie jest nieskuteczne - stanowi tzw. niedozwoloną klauzulę umowną. To przedsiębiorca powinien poinformować klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Może to zrobić np. wysyłając sms-a, e-maila, telefonując czy wysyłając odpowiedź pocztą - przy czym powinien pamiętać, że liczy się nie dzień jej wysłania, ale dotarcia do adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jej treścią.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenc­kiej... (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.)


Wydawnictwo Podatkowe GOFIN – wydawca czasopism, Gazety Podatkowej i serwisów internetowych dostarczających specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: