eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › List intencyjny a nawiązanie stosunku pracy

List intencyjny a nawiązanie stosunku pracy

2011-02-03 13:46

List intencyjny jest formą porozumienia między kandydatem na pracownika a przyszłym pracodawcą, zawieranym przed podpisaniem definitywnej umowy o pracę. W takim liście strony mogą zawrzeć zapewnienie o chęci podjęcia współpracy, a zatem stanowi on wyrażenie gotowości obu stron do nawiązania w przyszłości stosunku pracy.

Przeczytaj także: Umowa przedwstępna przed umową o pracę

Pytanie: Kandydat do pracy podpisuje w potencjalnej nowej firmie list intencyjny, w którym jest lakonicznie napisane, że pracodawca zobowiązuje się zatrudnić kandydata, a kandydat do podjęcia pracy. Czy na takiej podstawie, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy ze strony potencjalnego pracownika, firma może sobie rościć jakieś prawa?

Czy jeżeli umowa o pracę miała być zawarta 3 stycznia i w tym dniu pracownik nie pojawi się w pracy bądź pojawi się z informacją, iż nie zamierza podjąć zatrudnienia, to czy mimo to dojdzie do zawarcia umowy?


Odpowiedź: Jeżeli list intencyjny nie zawiera istotnych postanowień przyszłej umowy o pracę (i w rzeczywistości nie mamy do czynienia z umową przedwstępną), żadnej ze stron nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, czy to w aspekcie nawiązania stosunku pracy, czy też wypłaty odszkodowania.

1. List intencyjny nie ma wiążącego charakteru

List intencyjny jest formą porozumienia między kandydatem na pracownika a przyszłym pracodawcą, zawieranym przed podpisaniem definitywnej umowy o pracę. W takim liście strony mogą zawrzeć zapewnienie o chęci podjęcia współpracy, a zatem stanowi on wyrażenie gotowości obu stron do nawiązania w przyszłości stosunku pracy.

Jeżeli list intencyjny nie nakłada w swojej treści na strony, które go zawarły, obowiązków w zakresie podpisania umowy o pracę (a jedynie wyraża gotowość, chęć związania się stosunkiem pracy), nie ma charakteru wiążącego. Powoduje to, że nieziszczenie się zdarzenia objętego listem nie wywołuje skutków prawnych. Oznacza to, że w przypadku niezawarcia umowy potencjalnemu pracodawcy, jak również kandydatowi na pracownika, nie przysługują żadne roszczenia, np. w postaci nawiązania stosunku pracy czy też wypłaty odszkodowania.

2. Do nawiązania stosunku pracy konieczna jest umowa o pracę

Jak wynika z powyższego, pomimo podpisania listu intencyjnego, aby doszło do nawiązania stosunku pracy, konieczne jest zawarcie umowy o pracę. Jeżeli zatem pracownik nie pojawi się w zakładzie pracy w określonym w liście terminie i nie podpisze umowy, nie dojdzie do nawiązania stosunku pracy. Warto zauważyć, iż sam fakt pojawienia się pracownika w firmie w celu przekazania informacji o rezygnacji z możliwości zawarcia wskazanej w liście intencyjnym umowy nie spowoduje nawiązania stosunku pracy.

3. Umowa przedwstępna zobowiązuje do nawiązania stosunku pracy

Należy jednak pamiętać, że jeżeli wskazane w treści pytania porozumienie zawarte pomiędzy kandydatem do pracy a przyszłym pracodawcą nazwane jest listem intencyjnym, ale w swej treści zawiera istotne postanowienia umowy o pracę, wówczas de facto nie będziemy mieli do czynienia z listem intencyjnym, a umową przedwstępną - a taka umowa wywołuje już skutki prawne. W takiej sytuacji, w zależności od strony, z winy której nie doszło do nawiązania określonego stosunku pracy:
  • kandydat na pracownika miałby roszczenie o nawiązanie stosunku pracy lub wypłatę stosownego odszkodowania (gdyby do nawiązania umowy nie doszło z winy pracodawcy),
  • pracodawca miałby prawo do dochodzenia (jedynie) odszkodowania (gdyby do nawiązania umowy nie doszło z winy pracownika).
Podstawa prawna:
  • art. 29 § 1 i § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • art. 389 § 1, art. 390 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93) w związku art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: