eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany XII 2010

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany XII 2010

2011-01-07 13:39

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych, które weszły w życie w grudniu 2010 r. oraz najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Przeczytaj także: Zmiany w polskim prawie 2010 - cz.III

AGENCI UBEZPIECZENIOWI

Dnia 1 grudnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 173, poz. 1170), którym:
  • zastąpiono dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie z dnia 4 lipca 2005 r.,
  • wprowadzono możliwość składania wniosków o wpis oraz wniosków o zmianę wpisu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego generowanego przez system teleinformatyczny Komisji Nadzoru Finansowego.
STANDARDY I WARUNKI PROWADZENIA USŁUG RYNKU PRACY

Dnia 29 grudnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193), którym:
  • określono standardy i szczegółowe warunki prowadzenia przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy usług rynku pracy, czyli pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacji szkoleń,
  • wskazano, że pracownicy urzędów pracy powinni świadczyć powyższe usługi w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb osób korzystających z nich, zapewniając poufność rozmów, gwarantując równy dostęp do wszelkich usług oraz równe traktowanie.
PRAWO O RUCHU DROGOWYM

Dnia 31 grudnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 225, poz. 1466), którą:
  • podwyższono dopuszczalną maksymalną prędkość samochodów osobowych, motocykli oraz samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t na autostradzie do 140 km/h, a na drodze ekspresowej dwujezdniowej do 120 km/h,
  • podwyższono próg dopuszczalnego błędu kierowcy w utrzymaniu dozwolonej prędkości z 5 do 10 km/h.
ORZECZNICTWO ETS

Dnia 2 grudnia 2010 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „ETS”) stwierdził, że ustanowiony w prawie węgierskim zakaz sprzedaży soczewek kontaktowych przez internet stanowi przeszkodę w swobodnym przepływie towarów w Unii Europejskiej.

ETS podkreślił przy tym, że cel zmierzający do zapewnienia ochrony zdrowia użytkowników soczewek kontaktowych może zostać osiągnięty za pomocą mniej restrykcyjnych środków, niż ustanowienie zakazu ich sprzedaży przez internet. Z tego punktu widzenia, ETS wskazał, że zakaz ten nie jest proporcjonalny do wartości, którą ma chronić i należy go uznać za sprzeczny z przepisami dotyczącymi swobodnego przepływu towarów.

Jeżeli którykolwiek ze wskazanych powyżej tematów zainteresował Państwa szczególnie, zapraszamy do lektury publikacji kancelarii z mijającego miesiąca, które szerzej prezentują wskazaną tematykę.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: