eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Skrócenie okresu wypowiedzenia: kiedy możliwe?

Skrócenie okresu wypowiedzenia: kiedy możliwe?

2010-06-05 00:55

Gdy pracodawca chce szybko rozstać się z pracownikiem dobrym rozwiązaniem jest zawarcie porozumienia stron. Zakończenie umowy o pracę polega wówczas na zgodnym oświadczeniu woli pracownika i pracodawcy co do ustania stosunku pracy. Jest to dwustronna czynność prawna prowadząca do rozwiązania umowy o pracę na uzgodnionych przez jej strony warunkach. Nie obowiązują wtedy wymogi związane z wypowiadaniem umów, m.in. okres wypowiedzenia. A co jeśli pracownik nie zgadza się na zawarcie porozumienia? Czy są sytuacje, gdy pracodawca może sam, jednostronnie, zadecydować np. o skróceniu pracownikowi okresu wypowiedzenia?

Przeczytaj także: Skrócenie półrocznego okresu wypowiedzenia

Gdy przyczyna wypowiedzenia nie dotyczy pracownika

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca (art. 361 kp).

Pracodawcy wolno, na podstawie art. 361 kp, skracać tylko długie, 3-miesięczne okresy wypowiedzenia. Może je skrócić dowolnie, byle nie poniżej 1 miesiąca. Zatem ma prawo skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia do 2-miesięcznego lub 1-miesięcznego albo 1,5- miesięcznego. Natomiast dalsze skrócenie okresu wypowiedzenia, np. 1-miesięcznego do 2-tygodniowego, może się odbyć na mocy porozumienia stron (w trybie art. 36 § 6 kp).

Zdaniem Sądu Najwyższego

Jak podkreśla w swoim orzecznictwie SN, skrócenie przez zakład pracy okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 kp powoduje rozwiązanie tej umowy z upływem skróconego okresu (uchwała 7 sędziów SN z 9 lipca 1992 r., I PZP 20/92, OSNC 1993/1-2/2).

Odszkodowanie za pozostały okres wypowiedzenia

W przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia jednostronnym oświadczeniem pracodawcy pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Ponadto oświadczenie woli pracodawcy o skróceniu okresu wypowiedzenia na podstawie art. 361 kp może być złożone tylko łącznie z wypowiedzeniem umowy o pracę, a nie w okresie późniejszym (wyrok SN z 19 grudnia 1990 r., I PR 391/90, OSNCP 1992/11/206).

Przykład z życia
  • Pracodawca 30 kwietnia 2010 r. wypowiedział pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Jednocześnie w swoim oświadczeniu woli zapisał, że skraca 3-miesięczny okres wypowiedzenia do 1 miesiąca.
Zatem umowa o pracę rozwiązała się z dniem 31 maja 2010 r. (gdyby nie miało miejsca skrócenie okresu wypowiedzenia, umowa rozwiązałaby się z dniem 31 lipca 2010 r.). Pracownik dostanie ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop proporcjonalnie do maja, czyli 5/12 z przysługującego mu wymiaru urlopu wypoczynkowego. Natomiast za 2 miesiące skróconego okresu wypowiedzenia dostanie odszkodowanie.

Dla niektórych pracowników - dodatkowo odprawa

Skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 361 kp może dokonywać i mały pracodawca (zatrudniający do 20 pracowników), jak i pracodawca duży (zatrudniający co najmniej 20 pracowników). Z tym, że pracownik, któremu okres wypowiedzenia skrócił duży pracodawca, oprócz odszkodowania za okres skróconego wypowiedzenia dostanie jeszcze odprawę z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników.

Informacje w świadectwie pracy

Należy podkreślić, że okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia, ale będzie on brany pod uwagę już u kolejnego pracodawcy lub w urzędzie pracy. Informację o skróceniu okresu wypowiedzenia w trybie art. 361 kp zamieszcza się w punkcie 4 ppkt 6 świadectwa pracy. Wskazuje się tam również, o ile okres wypowiedzenia został skrócony.

Przykład z życia:
  • Pracodawca A rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę i skrócił jego 3-miesięczny okres wypowiedzenia do 1 miesiąca w trybie art. 361 kp. Informację o tym wpisał do świadectwa pracy.
Pracodawca B, który zatrudni tego pracownika, będzie musiał zaliczyć mu 2 miesiące skróconego okresu wypowiedzenia do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze ze stosunku pracy, np. do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: