eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Powierzenie innej pracy nie zawsze dla matki

Powierzenie innej pracy nie zawsze dla matki

2010-05-10 10:17

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: ze względu na szczególne potrzeby firmy pracodawca postanowił czasowo powierzyć jednej z pracownic inne obowiązki, co łączyło się z oddelegowaniem jej poza stałe miejsce pracy. Pracownica zaoponowała, twierdząc, że nie może przyjąć propozycji ze względu na konieczność sprawowania opieki nad swoim trzyletnim dzieckiem. Konsekwencją odmowy stał się zarzut niepodporządkowania się poleceniu służbowemu, a co za tym idzie- groźba utraty posady. Czy pracodawca miał podstawy, aby taki zarzut formułować?

Przeczytaj także: Ciąża pracownicy a badania kontrolne

Przypomnijmy, możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż ta, którą określono w umowie wynika z art. 42 § 4 K.p. Pracodawca, który decyduje się na taki krok, musi kierować się swoimi uzasadnionymi potrzebami, a ponadto dopilnować, aby:
  • okres powierzenia innych obowiązków nie przekraczał trzech miesięcy w roku kalendarzowym,
  • wynagrodzenie pracownika nie uległo obniżeniu,
  • powierzona praca odpowiadała kwalifikacjom posiadanym przez pracownika.

Łączne spełnienie powyższych przesłanek obliguje pracownika do wykonywania innych obowiązków niż dotychczasowe.

Ustawodawca nie przewidział tu żadnej taryfy ulgowej dla pracowników sprawujących opiekę rodzicielską- także oni muszą podporządkować się uprawnionej decyzji pracodawcy o powierzeniu im pracy innej niż określona w umowie o pracę.

Zakładając zatem, że w opisywanym przypadku spełnione zostały wszystkie ustawowo przewidziane warunki powierzenia innej pracy niż umówiona, zasadne byłoby uznać, że wspomniana we wstępie pracownica ma obowiązek dostosować się do polecenia pracodawcy, a jej szef może zarzucić jej naruszenie obowiązków pracowniczych, ponieważ odmówiła wykonania polecenia służbowego. Tak rzeczywiście by było, gdyby powierzenie jej innych obowiązków nie wiązało się z oddelegowaniem poza stałe miejsce pracy.

W tym jednak przypadku odmowa wykonania uprawnionego polecenia pracodawcy nie stanowiła naruszenia obowiązków pracowniczych. Pracodawca postanowił nie tylko powierzyć pracownicy inną pracę, ale i oddelegować ją poza dotychczasowe miejsce pracy, a na to osoba wychowująca małe dziecko godzić się nie musi. Zgodnie bowiem z art. 178 § 2 K.p., pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie czwartego roku życia nie wolno bez jego zgody:
  • zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również
  • delegować poza stałe miejsce pracy.

Reasumując, okoliczności towarzyszące omawianej sprawie powodują, że postawiony pracownicy zarzut naruszenia obowiązków pracowniczych był zbyt daleko idący. Zatrudniona, która sprawuje opiekę nad dzieckiem do 4 roku życia, musi wyrazić zgodę na powierzenie jej innych obowiązków niż umówione, jeżeli wiąże się to z oddelegowaniem poza dotychczasowe miejsce pracy.
Przeczytaj także: Ochrona kobiety w ciąży Ochrona kobiety w ciąży

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: