eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Przerwa na karmienie dziecka piersią

Przerwa na karmienie dziecka piersią

2010-02-12 09:54

Na jaki okres przysługuje pracownicy przerwa na karmienie dziecka piersią? Czy jest to okres bezterminowy? Czy pracownica musi aktualizować zaświadczenie od lekarza, że jest matką karmiącą?

Przeczytaj także: Ile obowiązuje przerwa na karmienie piersią?

Pracownicy przysługuje przerwa na karmienie dziecka piersią dopóty, dopóki karmi piersią. Przepisy nie wskazują maksymalnego okresu. Aby pracownica mogła skorzystać z tej przerwy wystarczy jej wniosek i oświadczenie, że karmi piersią.

W razie wątpliwości pracodawca może żądać zaświadczenia lekarskiego, jednak częstotliwość i sposób tego żądania nie może nosić znamion mobbingu, szykany, dyskryminacji czy braku poszanowania godności pracownicy.

Liczba i długość przerw na karmienie dziecka piersią zależą od tego, ile godzin dziennie pracuje pracownica i ile dzieci karmi:
  • jeżeli pracownica jest zatrudniona przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie - nie przysługują jej przerwy na karmienie,
  • pracownicy, która pracuje co najmniej 4 godziny, jednak mniej niż 6 godzin dziennie - przysługuje jedna przerwa na karmienie,
  • gdy pracownica pracuje co najmniej 6 godzin dziennie i karmi jedno dziecko - ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy,
  • pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko - ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda.
Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. W praktyce więc pracownica karmiąca dziecko piersią, normalnie pracująca po 8 godzin dziennie, pracuje o godzinę krócej.

Uwaga!
Przerwy na karmienie dziecka piersią przysługują niezależnie od 15-minutowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy, przysługującej pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin.

Przerwy udzielane są na wniosek pracownicy

Przepisy nie określają, do którego roku życia dziecka pracownica ma prawo korzystać z przerw na karmienie. Wystarczy zatem wniosek pracownicy i jej oświadczenie, że karmi dziecko piersią. Pracownica w celu skorzystania z przerw nie musi przedstawiać zaświadczenia od lekarza o tym, że karmi dziecko piersią. W razie wątpliwości nie ma jednak, naszym zdaniem, przeszkód prawnych, by pracodawca, który chce sprawdzić, czy ma obowiązek udzielenia pracownicy przerw na karmienie, zażądał od niej zaświadczenia lekarskiego, że rzeczywiście karmi dziecko piersią.

Oczywiście częstotliwość i sposób żądania takiego zaświadczenia nie mogą nosić znamion mobbingu, szykany, naruszenia godności pracownicy czy dyskryminacji.

Praktyka wskazuje, że zwykle PIP nie kwestionuje regulaminów pracy, w których ustalono zasady obowiązujące wszystkie pracownice danego pracodawcy określające np., że „pracownice karmiące piersią dziecko do 18. miesiąca życia mogą korzystać z przerw na karmienie po złożeniu wniosku i oświadczenia, że karmią, a pracownice karmiące piersią dziecko, które ukończyło 18. miesiąc życia, mogą korzystać z przerw na karmienie po dołączeniu do wniosku na żądanie pracodawcy raz na kwartał zaświadczenia od lekarza stwierdzającego, że karmią piersią”.

Podstawa prawna:
  • art. 134, art. 187 Kodeksu pracy (kp).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: